Går det att göra sina barn arvslösa?

2020-04-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min pappa är 90-år och ska flytta till äldreboende.Min syster har köpt hans lägenhet för 1miljon under marknadsvärdet.Nu tar hon hand om lösöret i hans lägenhet bakom ryggen på mig och min bror.Min bror är psykiskt sjuk och jag har ingen kontakt med min pappa.Hur gör jag och min bror för att inte bli helt arvslösa.Får ett barn tömma en förälders lägenhet utan att ta kontakt med sina syskon.Kan en förälder sälja en lägenhet för en miljon under marknadsvärdet,hur räknas detta vid bouppteckning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Går det att göra sina barn arvslöa?

Till en början ska sägas att huvudregeln i svensk rätt är att barnen till en avliden ärver en lika stor del vardera av kvarlåtenskapen, det som kalls för arvslott. Om testamente finns kan fördelningen av kvarlåtenskapen däremot ske annorlunda. Barnen till den avlidna utgör s.k. bröstarvingar, se 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt finns det ingen möjlighet att göra en bröstarvinge helt arvslös, se 2 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Om kvarlåtenskapen efter er far när han avlider skulle uppgå till exempelvis 700 000 kr innebär det att laglotten är 600 000/2 = 300 000 kr. Laglotten på 300 000 kr ska delas lika mellan syskonen, vilket innebär att vardera barn erhåller 100 000 kr. Du och din bror skulle alltså som minst ha rätt att få ut 100 000 kr om kvarlåtenskapen när er far dör skulle uppgå till 600 000 kr (förutsatt att det inte finns fler bröstarvingar som ska vara med och dela på arvet).

Det 300 000 kr som återstår när ni barn fått ut era laglotter kan testamenteras bort, exempelvis till din syster som fått köpa hans lägenhet, som då får mer än dig och din bror. Din far kan däremot inte göra dig och din bror helt arvslösa. Viktigt att påpeka är dock att ett testamente som gör barnen arvslösa inte är ogiltigt, varför du och din bror om er far skulle upprätta ett testamente till nackdel för er måste klandra testamentet och därigenom påkalla en jämkning av testamentet, detta framgår av 7 kap. 3 § 1 st ÄB, detta måste ske inom sex månader från det att delgivning av testamentet har skett, om ni inte skulle göra det inom föreskriven tid förlorar ni er rätt att få ut er laglott och riskerar att bli arvslös, 7 kap. 3 § 3 st ÄB.

Angående försäljningen av lägenhet och gåva av lösöre

Det är helt upp till fastighetsägaren själv att välja för vilket pris fastigheten ska säljas och till vem. Om fastigheten säljs för ett pris som ligger under fastighetens marknadsvärde, blir resterande del upp till marknadsvärdet att betrakta som en gåva. En sådan försäljning kan få arvsrättsliga konsekvenser när köpet sker mellan föräldrar och bröstarvingar.

Som ovan sagts är huvudregeln att varje bröstarvinge har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen när arvlåtaren avlider. För att upprätthålla denna rättvisa mellan bröstarvingar ska gåvor som arvlåtaren gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv på den bröstarvingens arvslott, vilket innebär att den bröstarvinge (din syster i detta fall) som fått en större gåva under arvlåtarens livstid kommer att få en mindre del sedan när arvlåtaren avlider jämfört med de bröstarvingar som inte fått något, eller fått gåvor till ett betydligt lägre värde. Om fastighetsägaren (i detta fall er pappa) inte vill att gåvan som uppstår till följd av försäljningen till underpris ska betraktas som ett förskott på arv kan han upprätta ett gåvobrev och ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, se 6 kap. 1§ ärvdabalken.

För att sammanfatta: du och din bror kommer inte att bli helt arvslösa, men var uppmärksam på om eventuellt testamente till er nackdel finns, eftersom att ni i sådana fall kan behöva klandra testamentet för att få ut ert arv. Det går bra att sälja fastigheter under marknadsvärdet till sina barn liksom att ge ett eller flera av barnen gåvor. Om ingenting föreskrivs om att dessa gåvor inte ska betraktas som förskott på arv ska det emellertid avräknas från den som fått gåvans lott (i detta fall er systers lott), och hon kommer då att få mindre i arv efter er far när han går bort, eftersom att hon redan fått en del. Om inget testamente upprättats och om inget föreskrivs om att dessa gåvor till er syster inte ska betraktas som förskott på arv, har ni rätt till lika stor del i arv efter er far som er syster, dvs. 1/3 del var (förutsatt att det inte finns andra bröstarvingar som ska vara med och dela på arvet).

Hoppas att svaret kunde bidra med lite klarhet.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (430)
2021-04-16 Hur vet en arvinge om denne har rätt till ett arv från utlandet?
2021-03-30 Kan föräldrarna göra tjejerna i familjen arvslösa?
2021-03-20 Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?
2021-03-06 Hur fördelas arvsandelarna mellan efterlevande make, särkullsbarn och gemensamma barn

Alla besvarade frågor (91309)