Går det att göra ett särkullbarn arvslös?

2021-03-17 i Laglott
FRÅGA
Hej.Jag och min fru äger tillsammans en bostadsrätt 50/50 och hon har en dotter från tidigare äktenskap som hon inte vill ska ha rätt till arv vid eventuell bortgång. Går detta att skriva bort på något sätt eller är detta lagstadgat och måste man isåfall skriva över hela lägenheten på mig tex gåva för att undvika att halva lägenheten/värdet tillfaller dottern.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du och din fru kan gå tillväga för att undvika att din frus dotter får rätt till del av lägenheten/lägenhetens värde. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida det finns några fler barn än din frus barn utgår jag från att hennes tidigare barn (X) är det enda barnet som behöver tas i beaktning.

Särkullbarns arvsrätt

Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ÄB, där den avlidnes barn i första hand har rätt till arvet, enligt 2 kap 1 § ÄB. Är den avlidna gift, men enbart har särkullbarn kommer särkullbarnet att ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne förutsatt att inget testamente är skrivet, enligt 3 kap 1 § ÄB.

Alternativ 1: Testamente

Hälften av kvarlåtenskapen efter din fru har hon rätt att testamentera bort, då den andra halvan utgör X's laglott (dvs dennes orubbliga rätt att få ut ½ av det arv denne skulle få om inget testamente fanns, enligt 7 kap 1 § ÄB). Enligt svensk arvsrätt går det därmed inte att göra sina barn arvlösa.

Alternativ 2: Gåva

Det är möjligt att din fru ger dig lägenheten som gåva men detta är inte helt oproblematiskt. En gåva till närstående kan helt eller delvis återgå om den kränker bröstarvinges laglott, detta följer av det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4 § ÄB. Med bröstarvinge menas den avlidnes barn, enligt 2 kap 1§ ÄB. För att gåvan ska återgå vid hennes död krävs det alltså att den kränker något barns laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, enligt 7 kap 1 § ÄB.

Vad innebär detta i ditt fall?

Till följd av arvsordningen i ÄB kommer X att ärva hela kvarlåtenskapen efter din fru om din fru inte skriver ett testamente eller ger bort lägenheten till dig i gåva. För att ni ska minska det arv som X har rätt till kan din fru skriva ett testamente vilket innebär att X får rätt till 50% av din frus arv istället för 100% av arvet (som är det hon har rätt till om inget testamente finns). Väljer ni tillvägagångssätt 2 blir utfallet detsamma som om ni skriver ett testamente. Skulle din fru ge dig lägenheten i gåva är det i lagens mening att likställas med att hon testamenterar lägenheten till dig och därmed kommer X ändå har rätt till sin laglott (50% av arvet) oavsett om ni skriver ett testamente eller om du får lägenheten i gåva.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96356)