Går det att göra ett barnbarn arvslös?

2021-06-11 i Laglott
FRÅGA
Min mamma ställer denna fråga till er: Jag har två döttrar, varav den ena avlidit 2010. Hon efterlämnade två barn. Nu vill jag ändra i fördelning mellan dessa två barnbarn. Jag vill att mitt arv fördelas på följande sätt; 1. Min dotter som lever ska ärva 50% 2. Den del som tillfaller min döda dotter som ska fördelas på hennes två barn vill jag ska vara följande: barnbarn 1ska bara ha sin laglott, resten ska tillfalla barnbarn 2. Helst av allt vill jag att barnbarn 1 inte får ärva något alls. Kan jag skriva in det som en önskan att hon ska avstå till förmån för sin syster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Har barnbarn rätt till arv?
En bröstarvinge har alltid rätt att få sin laglott, oavsett vad som står i ett testamente (7:1 ÄB). Om bröstarvingen har avlidit träder eventuella barn in i dennes ställe (2:1 ÄB). Rätten till laglotten övergår då till barnet/barnen.

Kan man upprätta ett testamente som inskränker laglotten?
Om någon skulle skriva ett testamente som inskränker annans rätt till arv blir det testamentet inte ogiltigt i sig, utan den som vill få ut sin laglott måste begära jämkning av testamentet. En sådan begäran om jämkning ska framföras inom sex månader, annars förlorar man rätten till laglotten (7:3 ÄB).

Sammanfattning
Dina två barnbarn har rätt till lika del av laglotten som din avlidna dotter annars skulle ha fått. Eftersom barnbarnen träder in i sin avlidne förälders ställe, har de samma rätt till laglotten. Du kan skriva en önskan om att det ena barnbarnet ska avstå och det finns inget hinder mot att inskränka rätten till laglotten i testamentet, men den som vill få ut sin laglott kan begära jämkning av testamentet. Det finns alltså ingen absolut möjlighet för dig att undgå att ena barnbarnet får sin del av arvet, eftersom det finns en lagstadgad rätt till laglott och en möjlighet att begära jämkning om testamentet skulle inskränka denna rätt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?