Går det att göra barn arvslösa?

2019-11-01 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Min far är 92 år och under dom senaste tio åren har jag varit ett stöd för honom eftersom han blev ensamstående 2009.Nu vill han skriva ett testamente som innebär att jag ska få en större del av arvet efter honom. Arvet består till största delen av ett sparande pengar (ca. 900 000 kronor). Det finns inga fastigheter eller andra värdesaker. Till saken hör att jag har två bröder som sällan eller aldrig hälsar på honom.Men jag själv vill undvika att testamente skrivs, dvs.jag vill att allt delas lika mellan oss tre barn. Hur kan jag diskutera detta med honom. Han är mycket besviken på sina söner, så det är ganska känsligt det hela. Har ni några goda råd?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan gäller arv, och svaret kommer därför att utgå från ärvdabalken (ÄB).

Till en början ska sägas att huvudregeln i svensk rätt är att barnen till en avliden ärver en lika stor del vardera av kvarlåtenskapen, det som kalls för arvslott. Om testamente finns kan fördelningen av kvarlåtenskapen däremot ske annorlunda.

Er fars barn, alltså du och dina två bröder utgör s.k. bröstarvingar, (2 kap. 1 § ÄB). I svensk rätt finns det ingen möjlighet att göra en bröstarvinge helt arvslös, (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om kvarlåtenskapen uppgår till 900 000kr när er far avlider innebär det att laglotten är 900 000/2 = 450 000 kr. Laglotten på 450 000 kr ska delas lika mellan er syskon, vilket innebär att vardera syskon erhåller 150 000 kr. Dina bröder kommer alltså som minst att få 150 000 kr vardera, detta oavsett vad som står i er fars testamente. Det 450 000 kr som återstår när ni syskon fått era laglotter får han testamentera bort hur han vill, exempelvis till dig. Om din far testamenterar bort all sin kvarlåtenskap om 900 000 kr till dig, innebär det alltså att du får 600 000 kr, medan dina bröder får 150 000 kr vardera. För att dina bröder ska få ut sina laglotter i en sådan situation krävs det dock att det påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att delgivning av testamentet har skett. (7 kap. 3 § ÄB).

Jag skulle i detta fall rekommendera dig att förklara för din far att ett testamente inte gör dina bröder arvslösa, utan att det har rätt till 150 000 kr vardera, oavsett testamentets utformning.Sedan bör du kanske förklara att det skulle göra dig glad om arvet delas lika mellan er. Du skulle även kunna föreslå att ni ska ta 150 000 kr var (er laglott) och att resterande ska testamenteras till någon annan närstående eller organisation, som han får välja, om det skulle kännas bättre än att du får mer än dina bröder. Några råd utöver det kan jag inte ge med den information jag har, men jag hoppas att svaret kunde vara till någon nytta.

Mvh

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98481)