Går det att gå runt ett samboavtal?

En tjejkompis (från Thailand) till mig har varit ihop med sin sambo i 11år.

När de träffades så skrev de ett samboavtal där kvinnan inte får någon rätt till vare sig lägenheten, besparingar eller annat lösöre.

Nu 11 år senare blev hon övergiven på altaret höggravid.

Går det att gå runt samboavtalet på något sätt nu när hon är höggravid?

Båda har fast jobb och inkomst.

Jag är hörselskadad och skulle uppskatta ett skriftligt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett samboavtal innebär att sambor kan avtala om att någon bodelning inte ska ske i samband med att samboförhållandet upphör. Det innebär som utgångspunkt att din vän inte har rätt till en uppdelning av samboegendomen. Till samboegendomen hör den gemensamma bostaden och bohaget. Det innebär samtidigt att hennes sambo inte heller har rätt till uppdelning av egendomen; det din vän har köpt är hennes (även om det skulle räknats som samboegendom) och det hennes sambo har köpt tillfaller honom.

Enligt tredje stycket i nämnda lagrum kan ett samboavtal jämkas eller lämnas utan avseende om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det är dock inte tillräckligt att det är orättvist för att hon blir lämnad vid altaret och gravid. Det krävs mycket för att ett samboavtal ska jämkas eller lämnas utan avseende.

Det finns, trots samboavtalet, vissa möjligheter till ett övertagande av bostaden (jfr 22 § Sambolagen). Om barnet ska bo främst med henne finns det skäl som kan tala för ett övertagande av bostaden. Observera dock att om hon övertar bostaden ska hon ersätta sin sambo för dess värde; dvs. övertar hon en dyrbar bostadsrätt måste hon lösa ut sin sambo. Är det däremot en hyresrätt det handlar om kan det givetvis vara till hennes fördel då en hyresrätt inte har ett ekonomiskt värde hon behöver ersätta.

Behöver du eller din vän mer hjälp kan hon anlita en jurist vid Lawlines juristbyrå. Är du/ni intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.


Med vänliga hälsningar,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning