Går det att förhindra sambo från att få del av samboegendom?

FRÅGA
Om ett par som är sambos ska separera och den ena inte har bidragit med något ekonomiskt under ca 10 år, finns det då något sätt att denna parten inte får ta del av det allt som rör boendet? Det är inte enligt överenskommelse att den ena inte har bidragit, utan denna har bara struntat i att söka jobb även om den andra bett om det. Personen har också ljugit om bla. sökta utbildningar och sökt csn, personen kom in på en utbildning men tyckte att det var jobbigt och valde att avsluta. Det personen har bidragit med är skulder eftersom fakturor hemlighölls och inte betalades. Bla fakturor till barnomsorg som gjorde att barnen miste platsen, men personen sa inget till sin sambo om detta. Hemmet har inte skötts av personen som varit hemma utan denna har krävt att den arbetande partnern ska hjälpa till hemma. Båda parter står som hälftenägare på huset och på bolånet. Har verkligen den som inte bidragit något, rätt att kräva halva huset?Det har tagits ytterligare lån (som jag är osäker på om båda står på) som var till renovering av bostaden. En liten del av lånet användes till att köpa en bil. Vem tillfaller bilen? Är det den som står som ägare? Renoveringen blev inte av och en del av pengarna har använts till försörjning för familjen eftersom de endast har en inkomst. Det finns också två gemensamma barn i tonåren.Detta är bara lite av allt som skulle kunna beskrivas, men grundfrågan är om det finns något sätt som gör att min släkting skulle kunna utesluta sin nu före detta sambo.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bodelning och samboegendom

När ett samboförhållande tar slut ska s.k. samboegendom fördelas genom en bodelning, om någon av samborna begär det (8 § SamboL).

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).

En bodelning går som regel till på så sätt att samboegendomen, oavsett vem som är ägare, räknas ihop och delas på lika stora delar mellan samborna (efter att en skuldavräkning har gjorts) (12-14 § SamboL).

Egendom som du har beskrivit är:

- Ett hus som används som gemensam bostad.

- En bil.

Huset

Eftersom huset ägs av båda till hälften var och båda står som betalningsskyldiga för bolånet, spelar det ingen roll om det är samboegendom eller inte. De kommer i vilket fall som helst att dela (lika) på detta eftersom båda äger lika stora delar av huset. Att den ena sambon inte har bidragit med försörjning och liknande har dessvärre ingen betydelse vad gäller huset.

Bilen

Bilen är varken bostad eller bohag, vilket innebär att den inte kan vara samboegendom. Bilen tillfaller alltså den som står som ägare till den.

Övrig samboegendom

Bohag (möbler, hushållsartiklar etc) som de har köpt/fått för gemensam användning, d.v.s. samboegendom, kan under vissa förutsättningar påverkas av en bodelning.

Om den sambon som har försörjt den andra sambon är den som har köpt bohaget för deras gemensamma användning, ingår detta bohag i bodelning. Som huvudregel innebär detta i princip att den andra sambon ska ha hälften av värdet av bohaget (14 § SamboL).

Ett undantag till denna huvudregel är dock om det skulle vara oskäligt att sambon som äger samboegendomen ska behöva ge bort en del av sin samboegendom till den andra (15 § SamboL). Vad som är oskäligt står inte uttryckligen i lagen, utan är något som bestäms från fall till fall. Att det finns en sambo i det här fallet som har bidragit med skulder genom att hemlighålla fakturor skulle kunna vara en sak som talar för att det är oskäligt. Följden skulle i sådant fall bli att den andra sambon får behålla mer (kanske allt) av sin samboegendom. Denna undantagsregel är med andra ord det enda jag kan hitta som kan leda till att den andra sambon inte får ta del av allt som rör boendet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?