Går det att föreskriva att en gåva inte ska vara förskott på arv?

Kan man genom ett gåvobrev där man skriver att gåvan inte skall ses som ett förskott av arv förbigå laglotten?

Vi är tre bröder varav en fått våra föråldras fastighet i gåva. Med inskrivet att gåvan inte är ett förskott av arv.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och dina bröder är bröstarvingar till dina föräldrar. Som huvudregel gäller då att en gåva ska avräknas som förskott på arv. Detta kan dock åsidosättas genom att det i gåvobrevet skrivs in att gåvan inte ska vara ett förskott på framtida arv, vilket dina föräldrar har gjort. Gåvan ska alltså inte avräknas som förskott på arv för din bror, dvs han kommer få sin del av arvet även fast han också fått fastigheten. (se 6 kap 1 § ärvdabalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning