Går det att flytta med barn till en annan stad utan samtycke trots gemensam vårdnad?

2019-03-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en bekant som skall flytta från sin nuvarande stad till en ny stad. Den här bekanten skall flytta tillsammans med sin dotter. Dottern bor hos sin mamma och träffar väldigt sällan sin pappa, ca 1 gång/månad. Dom har trots det gemensam vårdnad. Pappan motsätter sig flytten. Både mamman och dottern vill flytta. Dotterna fyller 16 år om ca 1 månad. Kan pappa juridiskt stoppa flytten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad, boende och umgänge återfinns i 6 kap. FB.

Vårdnadshavarna har rätt och är skyldiga att bestämma i frågor som rör barns personliga angelägenhet. I takt med barnets ålder och utveckling ska hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB och 6 kap. 13 § FB).

Vardagliga beslut kan fattas av en av vårdnadshavarna ensam, men en mer ingripande åtgärd såsom flytt kräver båda föräldrarnas samtycke (6 kap. 13 § 2 st. FB). Detta innebär att din bekanta inte kan flytta med dottern utan faderns godkännande. Det finns dock möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets boende. Skulle de inte komma överens kan rätten på talan av någon av dem (eller båda) besluta om barnets boende (6 kap. 14 a § FB).

Vad kan hon göra för att ändra på situationen?

I första hand bör hon försöka nå en överenskommelse med pappan. Är inte det möjligt kan de ta hjälp av socialnämnden för att genom samarbetssamtal få hjälp att enas om dotterns boende (6 kap. 18 § FB). Det är även möjligt för modern att väcka talan vid domstol om ensam vårdnad. Avgörande för bedömningen är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB), men hänsyn tas även till föräldrarnas förmåga att samarbeta (6 kap. 5 § FB).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (678)
2019-10-16 Vårdnad av barn med ”tuff” ekonomi
2019-10-08 Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad
2019-10-03 Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?
2019-09-25 Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?

Alla besvarade frågor (73748)