Går det att få uppehållstillstånd om man driv eget företag?

2021-05-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag har en bekant som är Irakisk medborgare och bor i Irak. Han vill köpa/äga en butik/ en befintlig verksamhet här i Sverige för att: känna pengar och få uppehållstillstånd i Sverige för sig själv och sin familj. Personen vill inte bo här i Sverige utan han vill driva butiken i Sverige från Irak, men det är klart han vill komma då då när det behövs.Frågan är: hur stor chans i har han för att få uppehållstillstånd i Sverige för sig själv och för sin familj genom att köpa den befintliga livsmedelsbutiken?Butiken är bra och den har en befintlig kundkrets och en bra vinst.Om ni kan svara på frågan och tydliggöra i procent enligt er om ni kan hur stor risk finns i det fallet att inte få uppehållstillstånd medan man äger en bra butik i Sverige.Sedan vill jag lyssna på er tips på hur ska man göra för att öka chansen att få uppehållstillstånd genom att äga den befintliga butiken, eller om ni har något annat förslag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Uppehållstillstånd på grund av att en utlänning ska bedriva egen verksamhet framkommer av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL. Enligt bestämmelsen får uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska driva företag ska hen ha förmåga att bedriva den aktuella verksamheten. Exakt vad som utgör sådan förmåga framkommer inte explicit. Däremot finns det antal krav Migrationsverket refererar till. Kraven har sin grund i förarbetsuttalanden och praxis.

Den som ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva eget företag, eller gå in som delägare i ett företag, måste ha uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet måste sökas från hemlandet och vara beviljat innan inresa i Sverige. För att få uppehållstillstånd för eget företagande krävs att sökanden:

- har ett giltigt pass
- kan visa att hen har god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva eget företag
- kan visa att hen har relevant kunskap i svenska och/eller engelska
- kan styrka att det är hen som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst 50 procent
- att företagets tjänster eller varor produceras och/eller säljs i Sverige
- kan visa att hen har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj under de två första åren. För ändamålet krävs 200 000 kronor för sökanden, 100 000 kronor för medföljande make/maka och 50 000 kronor för varje medföljande barn
- kan visa ett trovärdigt underlag till sin budget
- kan visa att hen har skapat kundkontakter och/eller nätverk i Sverige
- kan visa att hens företag efter en prövotid på två år, har en ekonomi i balans och kan försörja sig och sin familj
- betalar ansökningsavgiften för arbetstillstånd (i regel 2000 kronor)

Tyvärr är det omöjligt att besvara frågan procentuellt om hur stor chans det är att få uppehållstillstånd eller risk att inte få det. Uppehållstillstånd för att driva eget företag är en möjlighet, inte en rättighet. Det kan ses genom att det i 5 kap. 5 § andra stycket UtlL står att en utlänning får beviljas uppehållstillstånd för det (dvs. inte ska). Huruvida det finns möjlighet till uppehållstillstånd bli således beroende av om ovanstående är uppfyllt eller ej. Det kommer att krävas dokumentation för att visa på budget, kundkontakter, ekonomi etc. Min rekommendation om din bekanta har för avsikt att söka uppehållstillstånd utifrån den verksamhet han funderar på att köpa är att han konsulterar en jurist som kan vara behjälplig med all dokumentation. I din bekants fall förstår jag det som att verksamheten har en befintlig kundkrets, vilket kan tänkas vara till hans fördel.

Avslutningsvis ser du ovan vad som krävs för ansökan om uppehållstillstånd genom att driva eget. Dessvärre går det inte att ge besked procentuellt hur stor chansen är till framgång. Det görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet utifrån om det som krävs är uppfyllt eller ej. I mångt och mycket handlar det om att verksamheten ska fungera och ge vinst så att sökanden kan försörja sig, likväl som att det ska finnas medel för att försörja sig i början.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97337)