Går det att få tillbaka pengar som betalats på felaktiga grunder?

2017-10-25 i Domstol
FRÅGA
Hej! Går det att i efterhand att med framgång bestrida en inbetalning man gjort och hävda att betalningskravet varit felaktigt?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Principiellt finns det ingenting som hindrar att man kan få tillbaka pengar som betalats under den felaktiga tron att betalningskravet var legitimt. Om man har blivit ekonomiskt vilseledd kan det röra sig om bedrägeri, som både är straffbart för gärningsmannen och självklart ger upphov till en återbetalningsskyldighet. Även om det inte går att bevisa att brott begåtts kan skadestånd utgå (beviskravet för att få skadestånd är betydligt lägre).

För att åstadkomma detta i praktiken behöver du dock vända dig till domstol (under förutsättning att betalningsmottagaren inte självmant verkställer en återbetalning). Du behöver då skriva en stämningsansökan och skicka den till tingsrätten. Detta behöver inte vara särskilt komplicerat i sig men det är nästan alltid av godo att gå igenom saken ordentligt med en jurist för att få en mer konkret bedömning av chanserna till framgång. Att förlora i en domstolsprocess kan bli dyrt, så det är en viktig aspekt att väga in.

Ett annat alternativ, om du anser att det rör sig om ett bedrägeri, är naturligtvis att gå till polisen och anmäla saken. Då kan du dock räkna med en lång handläggningstid.

Min rekommendation blir således att du i första hand vänder dig till någon av mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline för fortsatt rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95697)