FrågaPROCESSRÄTTDomstol24/10/2017

Går det att få tillbaka pengar som betalats på felaktiga grunder?

Hej! Går det att i efterhand att med framgång bestrida en inbetalning man gjort och hävda att betalningskravet varit felaktigt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Principiellt finns det ingenting som hindrar att man kan få tillbaka pengar som betalats under den felaktiga tron att betalningskravet var legitimt. Om man har blivit ekonomiskt vilseledd kan det röra sig om bedrägeri, som både är straffbart för gärningsmannen och självklart ger upphov till en återbetalningsskyldighet. Även om det inte går att bevisa att brott begåtts kan skadestånd utgå (beviskravet för att få skadestånd är betydligt lägre).

För att åstadkomma detta i praktiken behöver du dock vända dig till domstol (under förutsättning att betalningsmottagaren inte självmant verkställer en återbetalning). Du behöver då skriva en stämningsansökan och skicka den till tingsrätten. Detta behöver inte vara särskilt komplicerat i sig men det är nästan alltid av godo att gå igenom saken ordentligt med en jurist för att få en mer konkret bedömning av chanserna till framgång. Att förlora i en domstolsprocess kan bli dyrt, så det är en viktig aspekt att väga in.

Ett annat alternativ, om du anser att det rör sig om ett bedrägeri, är naturligtvis att gå till polisen och anmäla saken. Då kan du dock räkna med en lång handläggningstid.

Min rekommendation blir således att du i första hand vänder dig till någon av mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline för fortsatt rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”