​Går det att få igenom ett arvskifte när någon vägrar skriva på?

Vi står med ett arvskifte framför oss efter vår mamma som den efterlevande maken inte godkänner, vi är två särkullbarn.

Han har fått erbjudande att köpa ut oss ur fastigheten (marknadsvärdet fastställt av två oberoende mäklare) men har ingen möjlighet, vi står med faktumet framför oss att fastigheten måste säljas för att komma vidare, men maken ser oss bara som att "vi vill ha" och vägrar allt samarbete eller kontakt för att ta oss vidare.

Det har gått 1 1/2 år sedan mamma dog nu. Hur går vi till väga nu??

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar frågan som att det inte finns något testamente och att bouppteckningen är klar men han inte vill skriva på arvskiftet.


Makes rätt till arv
Då er mamma var gift ärver hennes man hennes tillgångar, men det gör han först efter ni som särkullbarn har fått ut ert arv, Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 §.

Men han har rätt till ett värde av fyra prisbasbelopp oavsett om ni får ut ert fulla arv eller inte, ÄB 3 kap 1 §. Om detta är uppfyllt i bouppteckningen så finns det inget som han skulle kunna klaga på, utan då är den korrekt genomförd.


Underskrift av arvsskifteshandlingen
Arvskifte måste skrivas på av er två och er mammas efterlevande make då ni alla är dödsbodelägare, ÄB 23 kap 1 § och 23 kap 4 §.

Vägrar den efterlevande makan att skriva under arvskifteshandlingen är ni tvungna att begära att Tingsrätten, där er mamma bodde, förordnar någon att vara skiftesman, ÄB 23 kap 5 §. Skiftesmannen kan då genomföra arvskiftet utan den efterlevande makens samtycke.


Råd
Ansök om en skiftesman hos Tingsrätten, denne kommer kunna göra arvskiftet utan att maken behöver samtycka.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000