FrågaFAMILJERÄTTFaderskap25/08/2023

Går det att få ett faderskap upphävt?

Vid dnatest visade det sig att den nu 45-årige sonen inte har den pappan han trott och som godkänt faderskapet. Vi gifte oss för jag var gravid. Vi hade haft relation av- och till under några år. Skilde oss när sonen var två. De har inte haft någon tät kontakt sedan dess. Misstänkte själv aldrig att han inte var pappan. Skulle inte gift mig då eller fullföljt graviditeten. Är chockad och inser hur mycket lidande som följer. Och jag skäms så. Hur blir det juridiskt. Måste alla inblandade få veta? Kan det bli så att den vi trott vara pappa kan/vill avsäga sig faderskapet och att I då måste "hitta" den biologiska?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är föräldrabalken (FB).


När det gäller din första fråga kan bara mycket kort sägas att det torde vara helt upp till er huruvida ni vill berätta detta för omvärlden. För det fall ärendet skulle hänskjutas till domstol kommer dock det inträffade naturligtvis bli officiellt, vilket du säkert förstår.


Din andra fråga innehåller ett ”kan” och ett ”vill”. Om den person (X) som i skrivande stund är registrerad som förälder till din son önskar (vill) häva faderskapet är för mig omöjligt att svara på, vilket också ligger lite i sakens natur. I övrigt kan följande anföras.


I 3 kap. 1 § 1 st. FB sägs att vill en man som på grund av äktenskap ska anses som far till ett barn att rätten ska förklara att han inte är far till barnet, ska han väcka talan om detta mot barnet eller, om barnet har avlidit, barnets arvingar. Ovanstående innebär med andra ord och som svar på din huvudsakliga fråga att X har möjlighet att väcka en talan i domstol och inom ramen för ett s.k. mål om hävande av faderskap få faderskapet upphävt.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.seoch du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000