Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?

Hej!

Vi totalrenoverade för något år sedan vårt badrum och anlitade hantverkare för att sätta kakel i vårt badrum. Efter ungefär 1 år lossnade några mosaikbitar från duschutrymmet och vi fick det åtgärdat av hantverkaren. Efter 1 år lossnade mosaikbitar igen från duschutrymmet och flera lossnar efterhand. Har vi någon rätt att få detta vidare åtgärdat av hantverkaren? Det verkar inte som det blev riktigt bra den första gången.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågan aktualiserar konsumenttjänstlagen (KtjL) som gäller när en konsument köpt en tjänst av en näringsidkare. Att mosaikbitar ramlar ner från väggen ett år efter renoveringen torde tyda på att något i utförandet har gått fel; det är inte något som hör till normalt slitage eller något som en konsument bör räkna med. Enligt KtjL är en tjänst felaktigt utförd om resultatet avviker från vad som överenskommits eller om tjänsten inte är fackmannamässigt utförd, 9 § KtjL. I ert fall kan felet troligen falla under båda dessa punkter. När det gäller renovering av en byggnad har konsumenten rätt att åberopa fel upp till tio år efter att tjänsten har utförts.

För att man ska ha rätt att åberopa ett fel krävs det att en reklamation görs inom skälig tid. Om en reklamation görs inom två månader från att felet upptäcktes är det alltid att anse som inom skälig tid. Görs reklamationen senare än två månader från att felet upptäcktes finns det risk att möjligheterna att reklamera går förlorad. Detta framgår av 17 § KtjL. I ert fall förstår jag det som att ni fått felet åtgärdat en gång, men att samma fel nu visat sig igen. För att ni ska ha rätt att återigen få felet åtgärdat krävs det alltså att ni har reklamerat felet inom skälig tid, från det att ni upptäckte felet, dvs att mosaikbitarna började ramla av igen.

Om en tjänst är att betrakta som felaktig har konsumenten rätt att begära att felet avhjälps vilket framgår av 20 § KtjL. Har ni reklamerat felet inom skälig tid har ni alltså rätt att få felet avhjälpt, vilket i ert fall bör vara att hantverkaren åtgärdar mosaiken och ser till att felet inte uppstår igen.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo