Går det att få anstånd med att överklaga?

2020-12-29 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som egentligen gäller vid överklagande och möjlighet att begära anstånd för detta. Mer specifikt gäller det ett beslut från Statliga lantmäterimyndigheten om en förrättning som delgavs sakägarna några dagar innan jul där det står att överklagan senast ska ha inkommit 12 januari till lantmäteriet, som sedan ska skicka det vidare till Mark- och miljödomstolen. Beslutsmotiveringen är på ca 20 sidor vilket för en vanlig lekman är ganska omfattande material att gå igenom och analysera. Vi avser också att anlita juridisk hjälp med överklagandeprocessen vilket i princip blir omöjligt att hinna ordna rent praktiskt under jul-/nyårs- och trettondagshelgen. Vilka möjligheter har vi att begära anstånd och hur ska man i så fall gå till väga? Kan man åberopa särskilda skäl eller finns det annan praxis som är bra att veta? Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att det inte går att få anstånd med att överklaga. Ett överklagande måste med andra ord komma in inom den föreskrivna tiden. Det går däremot att få anstånd för att komplettera sin överklagan, exempelvis för att inkomma med ny bevisning eller utveckla grunderna för sitt överklagande. Om du vill begära anstånd för att komplettera bör det skickas in i samband med själva överklagan. Det är också viktigt att du anger skäl till varför du menar att domstolen ska ge dig anstånd.

Här är ett exempel på hur ett överklagande med begäran om anstånd kan se ut:

"Jag överklagar härmed Statliga lantmäterimyndighetens beslut och yrkar att beslutet skall upphävas. Då jag behöver ytterligare tid för utvecklandet av talan begär jag anstånd med detta till 20XX-XX-XX."

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan också boka en tid själv med någon av våra jurister här.

Hoppas att du har fått lite mer klarhet hur du kan gå vidare med din överklagan!

Vänligen,

Johanna Olander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98704)