Går det att erkänna ett brott för att slippa rättegång?

2021-05-09 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej, jag blev stoppat av polisen igår och jag hade 1 karta tramadol och jag vill betala böter istället rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har uppfattat det gäller din fråga huruvida du kan undvika rättegång genom erkännande av brott. Frågor kring åtal och rättegång regleras främst i rättegångsbalken (RB).

Kan jag undgå att bli åtalad genom att erkänna brott för polis?

Du kan inte slippa åtal genom att erkänna ditt brott för polis. Det är åklagaren och inte polis som beslutar om åtal ska väckas (45 kap. 1 § RB). Åklagaren har i princip en skyldighet att väcka åtal mot dig om åklagaren tycker att det finns tillräckliga bevis för att du har begått brott.

Är det möjligt att erkänna brott så att det inte blir någon rättegång?

Åklagaren kan välja att själv döma ut böter till dig utan någon rättegång. Detta sker genom ett strafföreläggande (48 kap. 1 § RB). Vid ett strafföreläggande kommer åklagaren kontakta dig via brev (48 kap. 8 § RB). Om du godkänner strafföreläggandet innebär det att du erkänner brott och godkänner straffet som åklagaren angett (48 kap. 2 § RB). Ingen rättegång kommer då hållas.

Kan jag undgå rättegång genom erkännande av brott efter kallelse till rättegång?

Om åklagaren har bestämt sig för att väcka åtal och du har fått brev om kallelse till rättegången, har du inte någon möjlighet att ringa och erkänna och på så vis avbryta rättegången. Istället råder jag dig att infinna dig på rättegången och erkänna brottet på plats.

Vem bestämmer brottsrubricering?

Angående rubriceringen av brottet så är det åklagaren som väljer vad denne åtalar dig för och inte polisen. Domstolen är dock inte bunden av åklagarens brottsrubricering utan gör en egen bedömning av om du har begått ett brott och i sådana fall vilket.

Ett narkotikabrott kan bedömas som ringa med hänsyn till narkotikans art och mängd samt övriga omständigheter (2 § narkotikastrafflagen (NSL)). Med övriga omständigheter avses bl.a. hanteringen av narkotikan. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL).

Sammanfattning

Beslut att väcka åtal ligger på åklagaren. Du kan inte kontakta någon för att avbryta processen men om åklagaren erbjuder dig att godkänna ett strafföreläggande kan du "slippa" rättegång genom ett godkännande. Om du blir kallad till rättegång råder jag dig att infinna dig vid rättegången och erkänna brottet på plats.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (101)
2021-06-14 Strafföreläggande och återkallelse av körkort
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-09 Går det att erkänna ett brott för att slippa rättegång?

Alla besvarade frågor (93145)