Går det att dömas för skickade nakenbilder?

FRÅGA
Hej! Jag undrar ifall en person kan åtalas eller dömas för det han har gjort? Personen ifråga har skickat nakenbilder mm och även uppmanat en minderårig flicka (min syster på 13 år) att skicka bilder på sig själv. Personen som gjorde detta var vid tillfället runt 18 år. Går det att polisanmäla detta? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt bestämmelsen i brottsbalken om sexuellt ofredande kan ett sådant brott bestå i att man "blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet". Att skicka nakenbilder via internet är ett (förhållandevis) nytt fenomen och inte någonting som lagstiftaren främst hade i åtanke när lagen tillkom. Däremot finns det visst stöd i praxis för att man kan dömas för gärningar som begåtts på internet eller via sms.

Detsamma gäller uppmaningar som syftar till att någon annan ska skicka nakenbilder på sig själv. Det lär dessutom utgöra ett försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, vilket också är straffbart. Ni bör därför absolut anmäla händelserna. Kom ihåg att försöka spara så mycket bildmaterial som möjligt (även om det egentligen känns bäst att ta bort dem direkt) eftersom det blir en bevisfråga för att få personen fälld i domstol.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (418)
2021-07-28 Barnpornografi- sexuellt syfte
2021-07-26 Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

Alla besvarade frågor (94337)