Går det att bo i bostadsrätt och hyra ut hyresrätt i andra hand?

2017-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
En fråga om bostadsrätt och hyresrätt: får en innehavare av en br skaffa hyresrätt och behålla br?Om så är fallet, skulle man få hyra ut hr till sin ex-sambo (med delad vårdnad av barn)?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln för att få behålla sin hyresrätt är att man inte får använda den för något annat ändamål än det som är avsett, alltså att man bor i lägenheten (12 kap. 23 § JB).

För att du ska kunna bo i din bostadsrätt och hyra ut din hyresrätt till din ex-sambo i andra hand krävs det att du har fått hyresvärdens tillstånd. Enligt 12 kap 40 § st. 2 JB ska tillstånd lämnas om:

- Hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och,

o OBS! Särskilda familjeförhållanden syftar i första hand på att någon vill lämna lägenheten för att bo tillsammans med annan men under kortare tid vill behålla lägenheten tills vederbörande vet hur samboförhållandet utfaller.

- Hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Om tillstånd ges begränsas det till viss tid och kan förenas med villkor. Endast om man kan tänka sig att åter flytta in i hyresrätten igen finns det skäl till att behålla den, vilket även lagen anger.

Sammanfattningsvis går det att hyra ut sin hyresrätt och bo i sin bostadsrätt, förutsatt att man har fått tillstånd från hyresvärden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (699)
2021-07-31 Åldersgräns vid andrahandsuthyrning
2021-07-29 Kan vi säga upp hyresavtalet till en villa i förtid?
2021-07-29 Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?
2021-07-28 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (94564)