Går det att betala ut pengar till någon som är skuldsatt så hen kan få behålla pengarna?

2021-04-28 i Utmätning
FRÅGA
Jag köpte en fastighet för 15 år sedan. Jag hyr ut det ena huset till en vän. Vännen har tidigare gått i konkurs och krävs med jämna mellanrum på skulden som bara växer. Han har inte vela göra uppgörelse.Vi har gemensamt lagt ner mycket arbete o pengar på fastigheten Nu vill jag sälja fastigheten och vi är överens om att dela 50/50. Problemet är hur vännen ska kunna få behålla pengarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga är det du som är ägare till fastigheten, du har däremot för avsikt vid en försäljning att dela halva vinsten med en vän. Vännen har hyrt fastighetens ena hus och har tillsammans med dig lagt ner mycket arbete och pengar på det. Din vän har däremot tidigare gått i konkurs och har på grund av det en skuld som hela tiden växer. Hen blir emellanåt krävd på skulden.

I ditt fall förstår jag det som att din väns konkurs skett tidigare och är avslutad. Till skillnad från när ett företag går i konkurs och avvecklas kan av naturliga skäl så inte ske när det gäller fysiska personer. Den skuld som finns kvar efter avslutad konkurs ligger då kvar hos Kronofogden och kan begäras in med stöd av utsökningsbalken (UB). Privata skulder preskriberas tio år efter dess uppkomst, om det inte sker ett preskriptionsavbrott (då ny tioårig tid börjar löpa). Vissa statliga skulder har kortare preskriptionstid, exempelvis för skatteskulder är huvudregeln att skulden preskriberas efter utgången av det femte året (med möjlighet till förlängning i vissa fall).

Utsökningsbalken som är utgångspunkten vid utmätning av tillgångar är utformad så att det inte ska vara möjligt att undgå utmätning. Som ett komplement därtill finns konkurslagen. När egendom utmäts bör i första hand tas i anspråk tillgångar som kan användas till fordringens minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den betalningsskyldige (4 kap. 3 § UB). Det innebär att i första hand försöker Kronofogden att utmäta pengar i stället för t.ex. en bostad. Den betalningsskyldige anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). Det innebär att om din vän får in pengarna på sitt konto, eller har det i kontanter hemma, kommer hen att anses som ägare till dem. Då får de även utmätas. Hur utmätningsförfarandet går till varierar. I vissa fall kontrolleras den som är betalningsskyldig ofta, i andra fall mer sällan. Det är en bedömning Kronofogdemyndigheten gör i det enskilda fallet. Om din vän har pengarna på kontot alt. hemma och får utmätningsbesök, kommer pengarna att utmätas för hens skulder. Detsamma gäller om din vän får in pengarna och köper något som är utmätningsbart (t.ex. en bil, fastighet etc.).

Skulle din vän få in pengarna på sitt konto och "skänka" bort dem till någon annan för att de inte ska kunna utmätas har hen dem inte längre i sin besittning och de kan inte utmätas. I det fallet kan hen, igen, försättas i konkurs. Vid konkurs kan det ske en återvinning och den pengarna har skänkts till kan bli återbetalningsskyldig.

Som svar på din fråga finns det inget lagligt sätt jag kan rekommendera för att din vän ska få behålla de pengar du har för avsikt att betala ut till hen. Givetvis går det att kringgå utmätning på så vis att pengarna aldrig kommer in på kontot eller att hen har dem i kontanter. Inget av detta är något jag kan rekommendera. Det vore oetiskt; andra möjligheter skulle i praktiken kunna vara olagliga. Det går därmed inte att ge något svar på hur ni ska göra för att hen ska få behålla pengarna. Utsökningbalkens regler (i kombination med konkurslagen) skapar långtgående möjligheter att ta i anspråk tillgångar från den som är skuldsatt. Det går tyvärr inte att lösa på annat sätt än att din vän betalar av sina skulder så det inte längre finns någon skuld.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96402)