FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/12/2018

Går det att bestämma i ett äktenskapsförord att gemensamma lån ska överföras på den ena maken vid en skilsmässa?

Hej,

Jag funderar på att skilja mig från min man, då vår relation sedan många år tillbaka inte är bra. Jag är dock rädd för hur det ekonomiska blir för mig efter skilsmässan. Han har dessvärre många stora lån och skulder.

Jag är även medlåntagare till flera lån- lån där han tog alla pengarna och det är även han som betalar dessa varje månad.

Till saken hör av vi har ett äktenskapsförord som är till min fördel. Mina ägodelar är mina. Vi har även avtalat om de gemensamma lån vi har, men jag är osäker på om det är giltigt vid en eventuell skilsmässa? I vårt förord står att han skall ta över de gemensamma lån vi har. Blir detta giltigt vid en eventuell skilsmässa- att han får ta lånen och jag "slipper " dessa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ansvarar varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § äktenskapsbalken/ÄktB]. När du säger "mina ägodelar är mina" antar jag att du menar egendom som ni i ett äktenskapsförord kommit överens om ska ses som din enskilda egendom . Eftersom jag inte vet exakt vad som står kan jag inte göra en vidare bedömning om vilken egendom som faktiskt avses. Hursomhelst innebär detta att sådan egendom som inte är enskild egendom i äktenskapsförordet är giftorättsgods [7 kap. 1 § ÄktB]. Giftorättsgods är den egendom som fördelas i bodelningen.

Kort om bodelningen

När två makar ska skilja sig ska de låta all egendom som inte är enskild genom ett äktenskapsförord, testamente, arv, gåva, förmånstagarförordnande mm. [se 7 kap. 2 § ÄktB] ingå i bodelningen. Denna egendom kallas giftorättsgods. Bodelningen ska baseras både på de tillgångar och de skulder makarna har vid den tidpunkten då de ansökte om skilsmässa [9 kap. 2 § ÄktB]. Makarnas giftorättsgods läggs ihop, skulder dras av och därefter likadelas egendomen på båda makarna [11 kap. 2 § ÄktB]. Det som varje make får är dennes andel [11 kap. 6 § ÄktB].

Är ert äktenskapsförord giltigt?

Som huvudregel ansvarar ju varje make för sina egna skulder [1 kap. 3 § ÄktB]. Genom ett äktenskapsförord kan man reglera egendomsförhållandena mellan makarna. Villkoren i äktenskapsförord kan alltså beröra de flesta situationer om fördelning av makarnas egendom och ibland kan dessa villkor ses som oskäliga. Om ett villkor är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan det jämkas [12 kap. 3 § ÄktB]. Det kan handla om situationer där den ena maken haft ett maktövertag över den andre maken vid upprättandet av äktenskapsförordet, eller att ett villkor i äktenskapsförordet har varit helt rimligt vid upprättandet men därefter blivit oskäligt med tiden på grund av omständigheter som inträffat. Det görs helt enkelt en helhetsbedömning av omständigheterna i övrigt för att avgöra om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt och ska jämkas. Rent generellt sägs det att 12 kap. 3 § ÄktB är en undantagsbestämmelse som ska användas i särskilda fall eftersom den allmänna avtalsprincipen "avtal ska hållas" fortfarande är överordnad. Det krävs alltså en del för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska anses vara oskäligt.

Trots att det krävs mycket för att ett villkor i ett äktenskapsförord ska jämkas för oskälighet anses förordnande om skuldfördelning i ett äktenskapsförord alltid vara oskäligt eftersom makar enligt lag ansvarar för sina egna skulder. Visserligen kan en makes skuld påverka utkomsten vid bodelningen, när hen inte har lika mycket giftorättsgods att lägga in vid bodelningen på grund av sina skulder. Däremot är det fortfarande den personens skulder. De skulder som din make har kan alltså påverka hur mycket egendom som kommer ingå i bodelningen eftersom han först måste avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods. Om det blir en stor snedfördelning skulle det kunna vara så att du kan få behålla en större del av ditt giftorättsgods [12 kap. 1 § ÄktB]. Detta handlar alltså om din makes skulder i allmänhet som ni inte avtalat något om. När det gäller äktenskapsförordet om de gemensamma lånen är det alltså oskäligt att förordna om en skuldfördelning. Villkoret är alltså ogiltigt.

Det du då kan göra är att kontakta banken i denna fråga. Det är nämligen så att banken inte har en skyldighet att dela upp lånet 50/50 utan banken är bara intresserad av att ni betalar tillbaka lånet. Eftersom du står som medlåntagare kan de begära pengar av vem som helst av er. Om det skulle innebära att din make inte är kreditvärdig efter en kreditprövning vill de ju kunna vända sig till dig för att få ut pengarna. Det du kan göra är att skriva ett regressavtal som innebär att du fortfarande står som betalningsskyldig för lånen men att du har en möjlighet att reglera betalningsansvaret mellan er.

Slutgiltig bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: När det gäller era skulder generellt som ni inte avtalat något om kan det vara så att du kan få behålla större delen av ditt giftorättsgods [det som du inte har förordnat som enskild egendom redan i ert äktenskapsförord] om det skulle blir en snedfördelning vid bodelningen. Det kan bli en snedfördelning om din make har jättestora skulder som påverkar likadelningen av det sammanlagda giftorättsgodset.

När det gäller villkoret om fördelningen av era skulder i äktenskapsförordet är detta ogiltigt eftersom en make enligt lag svarar för sina egna skulder och detta därmed inte är något man kan avtala om. Det du kan göra är att kontakta banken och höra om de skulle kunna tänka sig att föra över lånet enbart på din make. Om de inte går med på detta eller det inte är möjligt kan du upprätta ett regressavtal så att du fortfarande står som medlåntagare, men att du kan reglera betalningsansvaret mellan er två.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”