Går det att begära ersättning från samfällighet för överlåtelse av fastighet?

Undertecknad är genom arv lagfaren ägare till grönområden i och runt en Samfällighetsförening i Sthlms län.

Fastigheten som är 0-taxerad, omfattar naturområden med skog, berg, stränder och en liten del jordbruksmark.

Jag vill nu skriva över min Lagfart till Samfälligheten, främst pga min ålder, och har följande frågor:

Kan jag begära någon ersättning?

- för de kostnader jag får i samband med överlämnandet,

- för det blygsamma arrende jag tidigare kunnat hämta in för jordbruksmarken

Mvh

Ester M

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtelsen kan vara antingen en gåva eller ett köp:

Överlåtelse av mark genom fastighetsreglering, klyvning eller inlösen ses juridiskt som en avyttring. Att skriva över lagfarten till samfälligheten innebär alltså att du antingen säljer fastigheten eller skänker den som en gåva. I Sverige gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen för fastigheter, vilket innebär att hela förvärvet av en fastighet bedöms vara antingen gåva eller köp. Detta gör att en köpeskilling kan erläggas utan att förvärvet tappar sin status som gåva. Genom rättspraxis har det dock vuxit fram att det rör sig om en gåva så länge köpeskillingen inte når upp till fastighetens taxeringsvärde. Eftersom din fastighet har taxeringsvärde 0 kommer alltså minsta lilla ersättning innebära att du säljer fastigheten.

Du kan begära ersättning för överlåtelsen:

Självfallet kan du begära ersättning för fastigheten då du säljer den till samfälligheten. Du och samfälligheten kan i princip fritt komma överens om hur mycket ersättning som ska utgå. Några juridiska krav finns alltså inte på att värdering av fastighet måste ske vid försäljning. Du kommer dock behöva skatta på vinsten från försäljningen.

Har den ersättning i pengar som en skattskyldig fått vid en fastighetsreglering eller en klyvning inte överstigit 5 000 kr, är ingen del av vinsten skattepliktig (45 kap. 5 § Inkomstskattelagen). Endast om ersättningen överstiger 5000 kr kommer du alltså behöva skatta på vinsten. Vinsten räknas ut genom att ta ersättningen minus 5000 kr minus anskaffningskostnader minus förbättringsutgifter.

Sammanfattning och handlingsplan:
Sammanfattningsvis kan du antingen ge fastigheten som en gåva utan ersättning eller sälja fastigheten för den summa som du och samfälligheten kommer överens om. Överstiger denna summa 5000 kr kommer du bli skatteskyldig på vinsten.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000