Går det att avtala bort sambolagen?

FRÅGA
Min son ska flytta till sin första hyreslägenhet. Endast han kommer att bo där och stå på kontraktet. Hans flickvän kommer att få egen nyckel och säkert bo in sig där så gott det går, då hon har sitt boende i ett fosterhem. Meningen är inte att de ska bli sambos utan han vill ha sitt egna boende för sig själv och kunna vara själv när det behövs. Vad gäller Kan de skriva något avtal att sambolagen inte gäller dem? Om det blir bråk vill han inte att det ska bli tjafs om lägenheten och de saker som han har med sig till sitt eget bo. Han känner att han vill ha detta på papper och samtidigt förtydliga för henne vad som gäller.Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med sambor räknas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Som du ställt din fråga kan det diskuteras huruvida din son och hans flickvän uppfyller kraven för ett samboförhållande och om sambolagen är tillämplig eller ej. Det finns en distinktion mellan att vara sambo och att flickvännen hälsar på men inte är boende där.

För att gardera sig kan det dock vara en god idé att skriva ett avtal. Dels kan det ju hända att deras förhållande utvecklas så pass att de räknas som sambor, dels att en domstol vid en tvist i framtiden anser att de är sambor även om din son inte anser det. För att avtala bort eventuell framtida bodelning vid samboskapets upphörande kan din son och hans flickvän skriva ett samboavtal (9 § SamboL). Skriver de ett sådant samboavtal ska varken lägenheten eller annan egendom delas upp i händelse av en separation. Det enda undantaget är rätten att överta bostad i vissa fall (22 § SamboL), som inte kan avtalas bort. Rätten att överta bostad i vissa fall innebär att flickvännen vid en separation skulle kunna begära att överta bostaden om hon behöver den bäst och det i övrigt kan anses skäligt. För ett sådant övertagande krävs det dock att din son och flickvännen har barn. Har de inte barn krävs det synnerliga skäl, vilket är högt ställt. Ett exempel på synnerliga skäl skulle vara om flickvännen är gravid med deras gemensamma barn vid en separation och det kan anses att hon behöver lägenheten bäst.

För att skriva ett samboavtal kan jag varmt rekommendera att din son och hans flickvän använder sig av Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan de fylla i sina uppgifter och få ett juridiskt riktigt utformat samboavtal, till ett konkurrenskraftigt pris.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll