Går det att avtala bort säljarens ansvar gällande rådighets el?

2020-12-19 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Är det möjligt att avtala bort säljarens ansvar gällande rådighetsfel vid fastighetsförvärv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger jordabalken om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparna har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Detta innebär att att köparna inte kan åberopa fel som de borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten.

Vad gäller vid dolt fel i fastighet?

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljaren kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dolda fel samt att de var kända för dig som säljare, har köparnas rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.

Slutsats

Köparna ansvara för de fel i en fastighet som kan upptäckas vid besiktningen när de fullgör sin undersökningsplikt. Du som säljare ansvarar för eventuella dolda fel. Som säljare kan du inte friskriva dig från detta ansvar genom att sälja fastigheten i befintligt skick.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Hälsning,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (447)
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada
2021-03-11 Olika typer av fel i fastighet

Alla besvarade frågor (91132)