Går det att avsäga sig sitt föräldraskap?

2019-11-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan jag avsäga mig mitt föräldrarskap för ett barn som är myndig? Vill inte vara förälder för min 28 åriga barn och vill ta bort henne från alla register. går det?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är inte möjligt att avsäga sig föräldraskapet till sitt barn, om inte barnet adopteras bort och de ursprungliga banden klipps. Det är heller inte möjligt att avsäga sig föräldraskapet för att barnet är myndigt. Anledningen till detta är att lagstiftaren har ansett att alla barn har rätt till föräldrar och att föräldrarnas valfrihet inte kan anses väga tyngre än denna rätt.

Detta medför att du heller inte kan "ta bort henne från alla register". Eftersom du är förälder kommer ditt barn ärva dig när du avlider enligt reglerna i ärvdabalken om rätt till laglott. Denna rätt till arv går inte att testamentera bort.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll