Går det att ärva upphovsrätt?

2019-04-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag förstår att den som skrivit ett brev i vissa fall kan ha upphovsrätt till brevet. Men om personen som skrivit brevet är död - ärvs då upphovsrätten?Om personen som skrivit brevet är död och brevet är skrivet till mig - kan jag då avgöra om brevet skall publiceras eller inte?Med vänlig hälsning,Staffan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring upphovsrätt finner du i upphovsrättslagen (URL).

Upphovsrätt går att ärva

Inledningsvis kan snabbt konstateras att upphovsrätt går att ärva och testamentera precis som annan egendom (27 § URL). Dock gäller det bara den del av upphovsrätten som kallas den ekonomiska ensamrätten och innefattar rätten att mångfaldiga, sprida och publicera verket. Den del av upphovhovsrätten som kallas den ideella, och som tillerkänner upphovsmannen rätt till namnangivelse och respekt för verkets konstnärliga egenart och arv (verket för inte missbrukas på ett sätt som kränker författaren/konstnären) kan aldrig överlåtas (URL 3 §).

Om du alltså är rätt arvinge till upphovsrätten har du full rätt att publicera eller på annat sätt sprida/mångfaldiga verket samt tjäna pengar på detta om du så önskar – så länge som författarens namn anges korrekt och din användning av verket inte skadar dess konstnärliga anseende. Att brevet är skrivet till dig är i denna bedömning irrelevant, allt hänger på att du är den rätte arvingen.

För övrigt kan tilläggas att upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Det går inte att förlänga den.

Upphovsrätt kräver verkshöjd

I mitt svar kan även vara värt att poängtera att det inte alltid är så att brev skyddas av upphovsrätt (som du själv skriver, endast "i vissa fall"). Vid bedömningen av huruvida en skriven text nått kravet på det som kallas verkshöjd, dvs. det som krävs för upphovsrättskydd, tittar man på om texten uppvisar självständighet och originalitet och om det framstår som resultatet av ett intellektuellt skapande (URL 1 §). Fokus läggs särskilt på hur unik texten framstår; huruvida det finns risk för att någon annan kunnat skapa precis samma sak eller ej.

Om brevet exempelvis är en kort, saklig redogörelse för allmänna händelser i stad X, är det mindre troligt att det har verkshöjd, än om det är en personligt och poetiskt utsvävande text. Som jämförelse finns ett rättsfall från 1921 där endast en del av en samling brev från självaste skalden Gustav Fröding ansågs ha verkshöjd.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (799)
2020-02-16 Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?
2020-02-07 Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?
2020-02-01 Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?
2020-01-31 När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

Alla besvarade frågor (77173)