Går det att använda sig av fullmakt för att ensam ta beslut om mitt barn?

2020-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan man skriva en fullmakt så att den ena föräldern kan ta beslut om skola, sjukvård etc?Barnets pappa går inte med på ensamvårdnad men vill inte va delaktig när det gäller sjukhus besök, skolgång. Men det krävs ändå underskrift så för att underlätta undrar jag om det går o använda en fullmakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga verkar det som att du och ditt barns pappa för tillfället har delad vårdnad. Det innebär att ni som vårdnadshavare måste ta beslut rörande ert barn tillsammans för att en åtgärd i fråga om ert barns personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Av 6 kap. 13 § Föräldrabalken (FB) framgår det att om en vårdnadshavare motsätter sig en åtgärd kan den inte genomföras. Det finns däremot ett undantag i paragrafens andra stycke som innebär att om en av vårdnadshavarna är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom så kan en vårdnadshavare fatta beslut om det skulle vara olägligt att skjuta upp beslutet. Däremot får vissa ingripande åtgärder inte tas, även om en förälder är frånvarande, förutom om det är uppenbart att det är för barnets bästa. T.ex. byte av skola och vissa sjukvårdsåtgärder har ansetts vara ingripande, och det kan vara väldigt svårt att bevisa att det är uppenbart att det är för barnets bästa, då det är ett väldigt starkt krav.

Någon lagstadgad möjlighet att tvinga någondera föräldern till något ni inte vill genom t.ex. att skriva en fullmakt finns inte. En eventuell lösning skulle kunna vara att vända er till kommunen där ni kan få ha s.k. samarbetssamtal för att försöka nå fram till gemensamma beslut (se 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 första stycket punkt 1 Socialtjänstlagen). Annars finns det en mer drastisk lösning, att väcka talan om att få ensam vårdnad - trots att barnets pappa inte vill gå med på det - då är det du som tar beslut rådande barnet på egen hand (se 6 kap. 5 § FB). I denna bedömning kommer barnets vilja att tas hänsyn till, beroende på dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Om ni har svårt att samarbeta när det gäller beslut rörande ert barn kan det tala för att ensam vårdnad kan vara vad som är bäst för barnet, då det av 6 kap. 5 § andra stycket FB framgår att rätten ska fästa särskilt avseende på ditt och pappans samarbetsförmåga rörande ert barn.

Sammanfattningsvis finns det olika alternativ för dig att gå tillväga, men skrivning av fullmakt är inte en av dem. Det kan vara svårt att uttala sig om hur rätten skulle bedöma ditt fall, därför skulle jag rekommendera att om du vill föra en sådan tala höra dig med en byrå inriktad på familjerätt. Via länken http://lawline.se/boka kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist om du vill lägga fram ditt barns situation i större detalj och få en mer tillförlitlig prognos för hur rätten kan ställa sig till en eventuell talan om ändring i vårdnaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (757)
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

Alla besvarade frågor (84692)