FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/01/2024

Går det att ändra en bodelning?

Hej, jag skilde mig 2012 och nu har jag fått reda på att min dåvarande fru var ägare till ett hus som aldrig kom på fråga vid vår skilsmässa och bodelning. Jag vet inte om hon hade det som enskild egendom eller inte. Om det är så att det inte var enskild egendom så skulle det väl ingå i bodelningen. Hur reder man upp detta? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till bestämmelser som återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) samt avtalslagen (AvtL).


Vad ska ingå i en bodelning?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket innebär all egendom som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom exempelvis arv, testamente eller äktenskapsförord (7 kap. 2 och 3 §§ ÄktB). Huvudregeln är att bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som gäller dagen då äktenskapsskillnad väcks (9 kap. 2 § ÄktB)


Går det att ändra en bodelning i efterhand?

Jag tolkar det som att bodelningen är påskriven och färdigställd sedan ni skilde er 2012. I samband med att ett bodelningsavtal skrivs under av makar uppstår ett bindande avtal som enligt allmänna avtalsrättsliga principer inte går att ångra. Ett sådant avtal kan emellertid ogiltigförklaras om vissa omständigheter förelåg i samband med avtalets upprättande. HD har uttalat att 36 § avtalslagen, som föreskriver en möjlighet att jämka oskäliga avtalsvillkor, är tillämplig på familjerättens område (NJA 1982 s. 230). Vid bedömningen ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om du önskar ogiltigförklara bodelningsavtalet med din dåvarande fru är min bedömning alltså att du bör åberopa ogiltighetsgrunderna i avtalslagen, närmare bestämt 36 § avtalslagen, i en domstol. 


Jag hoppas du har fått lite klarhet i situationen, annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister.


Vänliga hälsningar,


Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000