Gammalt avtal för gemensam brunn - fortfarande giltigt?

2017-12-21 i Avtal
FRÅGA
Vi är 3 fritidshus (2 sommarboende och 1 permanent sedan april -17) som delar på en brunn. Vi fick byta pump i somras. Jag vill veta hur kostnaden skall fördelas. Vi hävdar att kostnaden skall delas på 3. Grannen som äger 2 fastigheter (varav en köptes i somras) hävdar att vi skall dela lika eftersom vi bor här permanent. Det finns ett gammalt kontrakt som säger att alla gemensamma utgifter skall delas lika mellan oss tre. Inget nytt kontrakt har skrivits. Grannen köpte den 3:e fastigheten i somras efter vi hade beslutat att köpa en ny pump. Vi påstod då att om någon annan köpt denna fastighet hade troligen inte problemet uppstått.Vi sålde vår lägenhet i våras och flyttade ut till fritidshuset och var då tvungna att skriva oss där. Vi bor knappast här under vinterhalvåret, då vi vistas i Spanien. Vi vet inte heller hur grannen tänker nyttja denna tredje fastighet. Hyra ut tillfälligt eller permanent. Vi trodde aldrig detta skulle bli ett problem. Tacksam för era synpunkter på denna tvist.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det ligger det ett gammalt avtal till grund för den gemensamma brunnen, som stadgar att gemensamma utgifter med anledning av brunnen ska delas lika mellan de tre fastigheterna. Något nytt avtal har inte formulerats.

Ett avtal upphör inte att gälla enbart av den anledningen att det är gammalt, vilket gäller i synnerhet för s.k. servitutsavtal, vilket jag anar att detta är åtminstone någon variant av. Däremot kan andra omständigheter uppstå vilket kan leda till ett avtals ogiltighet. Av 36 § avtalslagen framgår exempelvis att avtalsvillkor (eller hela avtalet) får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret/avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vad som talar för en tillämpning av 36 § i detta fall kan vara att omständigheterna när avtalet ingicks är helt annorlunda än vad som gäller idag. Exempelvis har ägandeförhållandena för fastigheterna förändrats, och när avtalet skrevs hade man sannolikt inte i åtanke att en person skulle komma att äga två av de tre fastigheterna.

Med det sagt är det inte omöjligt att hävda att det äldre avtal som ligger till grund för användandet av den gemensamma brunnen fortfarande är giltigt. Att grannen hävdar att det är "rimligt" att ni ska stå för halva kostnaden för att ni permanentutnyttjar fastigheten har inget stöd i någon lag eller annan förordning. Avgörande är således vad ni kommer överens om, vad det gamla avtalet gäller och huruvida det fortfarande kan anses vara giltigt eller inte. Detta är svårt att svara på från mitt håll, då jag inte vet så mycket om omständigheterna i övrigt.

För att få ytterligare hjälp och möjlighet att beskriva ärendet mer ingående, är du alltid välkommen att ta del av Lawlines olika juridiska tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Lycka till! Om du har fler frågor på ämnet får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)