Gallringsregler i BRU och offentliga handlingar

Jag var i ett slagsmål som 18-åring och blev dömd till två veckor i fängelse. Detta var för över 20 år sedan. Går nu igenom en skilsmässa utomlands där partnern tänker nämna att hon nyss hört om mitt "våldsamma brott" som hon kallar det. Allt för att smuttskasta mig och få vårdnaden om våra fyra barn. Eftersom så lång tid förflutit antager jag att mitt ungdomsbrott är borta ur belastningregistret, och att hon eller hennes advokat inte har någon möjlighet att ens bevisa att händelsen inträffat? Eller kan en utländsk advokat få tillgång till så gamla belastningar från en Svensk domstol, polis, eller något register i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller misshandeln som du blev dömd för kommer uppgiften inte att finnas med i ditt belastningsregister eftersom den gallrades 10 år efter att du avtjänade ditt straff.

Däremot är en av domstol utfärdad dom en offentlig handling vilket innebär att den kan begäras ut av envar. Så domen kan gå att få ut, dock förutsätter det bl.a. att begäran riktas till den domstol som förvarar domen och att begäran är så pass specificerad att domstolen kan hitta domen, vilket kanske inte är alldeles lätt om det skedde för över 20 år sedan.

Utan att veta vilket land ni ska skilja er i kan jag inte uttala mer om vårdnadstvisten än att jag tvivlar på att en över 20 år gammal dom kan ha en inverkan på domstolens beslut.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo