Gallring ur belastningsregistret

2015-09-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Mitt barn dömdes till 40 dagsböter för ofredande förra året hon var då 15 år det var ett bus som gick lite väl långt. Nu går hon på barn och fritidsprogrammet och ska välja inriktning,men det verkar vara kört för hennes del genom att hon finns i belastningsregistret fem år framåt. Min fråga är finns det inge förmildrande omständigheter pga ålder el att det var ett inte grovt brott? Vi har även överklagat domen men fick avslag, vi ville få den till penningbot.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om belastningsregistret behandlas i lag om belastningsregister, som du hittar här.

Uppgifter i belastningsregistret gallras efter viss tid, beroende på vilken påföljd som utdömts. För böter är gallringstiden som du nämner fem år, 17 § 9 punkten i lag om belastningsregister. Det finns inga bestämmelser om att uppgifterna om bötesstraff gallras snabbare på grund av låg ålder eller att brottet inte var grovt.

Om din dotter vill arbeta med barn kommer hon troligtvis vara skyldig att lämna ett utdrag ur belastningsregistret när hon erbjuds anställning, 1 § Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Motsvarande bestämmelse finns i skollagens 2 kap 31§, för anställda inom skolan.

Det ska dock poängteras att enbart det faktum att man förekommer i belastningsregistret inte i sig innebär att man är förhindrad att få en anställning inom skolan eller att få arbeta med barn. Registerkontrollen syftar främst till att skydda barn från sexualbrott och andra grova brott. Skolverket skriver så här:

”Visserligen innebär lagstiftningen inte något förbud mot att låta någon arbeta i verksamheten som har lämnat in ett registerutdrag med anteckning om brott, men man måste vara mycket försiktig och noggrann med övrig kontroll innan ett sådant beslut fattas. Barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Det finns alltså möjligheter för din dotter att få anställning och få arbeta med barn, och det behöver inte nödvändigtvis vara ”kört” för hennes del.

Skolverkets skrivelse hittar du här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2440)
2020-09-26 Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

Alla besvarade frågor (84375)