Gallras domar i domstol?

Jag har en fråga gällande gallringstid. Jag är väl medveten om gallringstiden då det gäller belastningsregistret hos polisen. Men hur är det med gallringstid då det gäller domar i domstol? Alltså hur lång tid en dom finns tillgänglig om man vänder sig till en domstol?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Domar är allmän handling och för dessa finns ingen gallringstid likt den som gäller för belastningsregistret. Tvärt om sparar många myndigheter allmänna handlingar under lång tid, det finns ingen gräns för hur länge en handling får sparas. Det finns däremot inget som hindrar myndigheten från att gallra en handling om de vill. Detta beskrivs i arkivlagen. Där står även att varje myndighet svarar för sin arkivvård. Det är myndighetens egen arkiveringshandlingsplan som bestämmer hur länge handlingen sparas. Detta är en del av offentlighetsprincipen i Sverige som säger att allmänheten ska ha rätt till insyn i myndigheters verksamhet.

Jag tolkar din fråga att du potentiellt skulle vilja att en dom gallras, tyvärr är detta inte möjligt att påverka själv mer än att fråga berörd myndighet om de är villiga att göra det. Chansen att de gör detta ser jag däremot som mycket liten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”