Gäller vårt skriftliga avtal efter separation?

2019-05-28 i Avtal
FRÅGA
Hej, om jag och min tjej kriver ett kontrakt i mellan oss om ett lån som hon tar, men jag ska ha helften å därmed betala halva månadskosnaderna för det lånet. Om vi flyttar från varandra eller blir osams gäller då det kontraktet vi har skrivit om att jag ska betala klart min del fast hon står på lånet?? Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är i svensk rätt att avtal kan slutas på vilket sätt som helst, AvtL 1 §. För sambor finns dock särskilda formkrav för ett avtal, fast då gällande bodelningen, vilket dock inte blir aktuellt i ert fall (jfr 9, 10 §§ SamboL). Det är vidare bra att ni gjort detta avtal skriftligt, eftersom det annars funnits en risk att dina betalningar av lånet annars kunnat ses som en gåva, GåvoL 1 §.

Att detta avtal inte skulle gälla efter en separation finns det inget som talar för, mot bakgrund utav avtalslagen. Som svar på din fråga bör detta avtal därför gälla, såvida det inte finns något villkor i ert avtal som säger att det inte ska gälla vid en separation.

Hoppas du känner att du fick svar på frågan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll