FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal06/03/2019

Gäller vårt samboavtal när min sambo tafsat på en annan?

Hej!

Jag bor tillsammans med min sambo och i början av vårt förhållande skrev vi ett samboavtal. I samboavtalet står det att om någon av oss skulle vara otrogen så får den andre huset. Definitionen av otrohet vårt samboavtal är att röra en annan individ av det motsatta könet sexuellt. En av hans anställda kontaktade mig och berättade att han hade tafsat på henne under arbetstid. Jag vet inte vad jag ska göra eller vad jag har för rättigheter. Han säger att det aldrig har hänt när jag frågar honom. Det finns inte heller några bevis på att han har gjort det hur påverkar det vårt samboavtal? Om hon skulle stämma honom, räknas det som bevis då?

Jag är lite osäker på om det står i samboavtalet eller om det var ett muntligt avtal separat till samboavtalet, hur förändrar det situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal kan ingås formlöst, om inte speciallag stadgar annat. Att det kan ingås formlöst innebär att ett avtal kan ingås såväl muntligt, skriftligt som genom konkludent handlande. För samboavtal finns det specialreglering genom sambolagen vilket inskränker avtalsfriheten. Kraven för ett samboavtal är att det upprättats skriftligen och undertecknat av båda samborna (9 § första och andra stycket sambolagen). Det innebär att om ni upprättat ett samboavtal skriftligen och båda undertecknat det är utgångspunkten att det gäller. Eventuella muntliga tillägg är däremot inte giltiga.

Ett samboavtal kan däremot jämkas eller lämnas utan avseende om ett villkor i avtalet är oskäligt (9 § tredje stycket sambolagen). Ett villkor om otrohet är sannolikt ett villkor som kommer att jämkas vid en domstolsprövning. Inom svensk avtalsrätt finns en inskränkande princip som brukar benämnas pactum turpe. Principen innebär att avtal som är olagliga eller har ett omoraliskt syfte inte förtjänar rättsordningens skydd. Att avtala om att en part inte ska få dela tillgångar på grund av otrohet torde falla under principen om pactum turpe.

Sammanfattningsvis innebär ett samboavtal en möjlighet att avtala om att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning, alternativt att bodelning inte ska göras alls. Däremot ger ett samboavtal ingen möjlighet att ena eller andra sambon ska få hela fastigheten på grund av att andra sambon varit otrogen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?