Gäller uppsägningstid som framgår av kollektivavtal bara för medlemmar?

2018-01-24 i Fackförening
FRÅGA
Tack för tidigare svar, men behöver ställa ytterligare en fråga i ärendet.Jag är medlem i ett fackförbund, här kallat A.Jag var provanställd hos ett företag som har kollektivavtal med ett annat fackförbund, här kallat B.Av olika skäl ville arbetsgivaren avsluta min provanställning, vilket jag accepterade och jag hade naturligtvis räknat med uppsägningstid enligt vad som står i kollektivavtalet vilket arbetsgivaren vägrar."Vårdförbundet, kollektivavtal för privata sektorn, bransch äldreomsorg (F)"När jag nu vänder mig till mitt fackförbund A, och hänvisar till uppsägningstid mm. som finns hos B,säger min lokale ombudsman, att han/vi inte kan hävda kollektivavtalet, eftersom jag är felorganiserad.Kan det verkligen vara så illa, att avtal endast gäller för medlemmarna?Till mitt försvar jag anföra att jag inte "hunnit" byta förbund, då uppsägningen kom efter drygt en månad.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessvärre kan det vara så illa som du säger. I varje fall kan du som felorganiserad inte själv göra gällande rättigheter enligt kollektivavtalet. Jag ska nedan förklara vad som gäller.

Jag försökte hitta det kollektivavtal du nämner i frågan, men är osäker på om jag hittade rätt. För att undvika missförstånd svarar jag därför mer generellt nedan för att du sedan ska kunna jämföra med det aktuella kollektivavtalet.

Enligt lagen är det ingen uppsägningstid vid provanställning

Jag ska börja med att nämna att utgångspunkten enligt lag är att en provanställning kan sägas upp direkt utan uppsägningstid (lag om anställningsskydd 6 §). Det är alltså detta som gäller ifall inget annat framgår av ditt anställningsavtal eller tillämpligt kollektivavtal.

Kollektivavtalet kan ha viss betydelse för felorganiserad – men begränsat

Som felorganiserad har du inte automatiskt blivit bunden av kollektivavtalet som du hade blivit om du varit medlem i fackförbund B (jfr medbestämmandelagen 26 §).

Kollektivavtalet kan dock ändå ha viss betydelse för dig som felorganiserad om det inte uttryckligen framgår att det bara ska gälla medlemmar. Kollektivavtalet kan då ha betydelse när det gäller saker som du och arbetsgivaren inte har reglerat i det enskilda anställningsavtalet.

Det som framgår direkt av ditt anställningsavtal har alltså företräde framför den utfyllande funktionen som kollektivavtalet har, vilket innebär att arbetsgivaren i princip är oförhindrad att avtala om sämre villkor med en utomstående arbetstagare än vad som följer av kollektivavtalet.

Utan medlemskap i B kan du inte åberopa kollektivavtalet

Låt oss säga att det framgår av kollektivavtalet att uppsägningstid vid provanställning ska gälla för alla arbetstagare inom avtalsområdet. Då begår arbetsgivaren ett kollektivavtalsbrott genom att vägra dig uppsägningstid.

En allmän princip i svensk rätt är dock att en utanförstående arbetstagare inte själv kan grunda någon rätt direkt på kollektivavtalet. Problemet blir alltså att du som felorganiserad inte själv har någon möjlighet att åberopa ett eventuellt kollektivavtalsbrott.

Om du hade varit medlem i fackförbund B hade du automatiskt blivit bunden av det aktuella kollektivavtalet och du hade även haft möjlighet att själv göra gällande dina rättigheter enligt avtalet med hjälp av det aktuella förbundet (medbestämmandelagen 26 §).

Nu blir situationen istället att det bara är fackförbund B som kan göra gällande detta kollektivavtalsbrott mot arbetsgivaren. Förbund B kommer alltså inte kunna företräda dig, utan kommer bara kunna ta striden själva i egenskap av förbund mot arbetsgivaren i den mån de har ett intresse av att kollektivavtalets bestämmelser ska tillämpas på alla.

Du kan höra av dig till fackförbund B, men det kommer sannolikt inte vara lönt för dig

Den möjlighet du har i det här fallet är alltså att höra av dig till fackförbund B med ditt problem. Det är dock inte säkert att det du beskriver har utgjort ett kollektivavtalsbrott, och även om det har det så är det inte säkert att fackförbund B kommer ta den striden.

Arbetsgivaren kan då riskera att behöva betala skadestånd till fackförbund B för kollektivavtalsbrott (medbestämmandelagen 54 §).

I och med att du inte är medlem i fackförbund B kommer detta dock sannolikt inte leda till någon ändring för dig. Arbetsgivaren har ju redan valt att säga upp dig och du har som felorganiserad själv ingen möjlighet att kräva skadestånd för utebliven uppsägningstid enligt kollektivavtalet.

Framgår det av ditt anställningsavtal att kollektivavtalet ska tillämpas?

Om det framgår uttryckligen eller underförstått av ditt anställningsavtal att kollektivavtalets bestämmelser ska tillämpas även för dig blir situationen en annan. Då finns det en möjlighet att åberopa kollektivavtalets anställningsvillkor och hävda avtalsbrott.

Sammanfattning

Arbetsplatsens kollektivavtal kan ha viss betydelse även för en felorganiserad. Du har dock själv ingen möjlighet att göra några anspråk gällande med stöd av kollektivavtalet (såvida inte annat uttryckligen eller underförstått framgår av ditt anställningsavtal, se ovan). Det du kan göra är att höra av dig till fackförbund B så att de kan ta striden mot arbetsgivaren, men detta är knappast något som kommer leda till någon vinning för dig.

Trots ett något tråkigt besked hoppas jag att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?