Gäller upphovsrätten på Instagram?

Min kollega har nyligen startat ett Instagramkonto där hon lägger ut bilder på olika kändisar. Det är ett konto som är öppet för alla. Bilderna som hon lägger ut hittar hon på google eller på andra instagramkonton. Enlig henne gäller inte upphovsrätten på Instagram och enligt henne gör de flesta så som har den typen av konton. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Skapare har upphovsrätt till bilder och foton

Den som har skapat ett verk har upphovsrätt till verket (1 §). Begreppet "verk" omfattar exempelvis foton och annan bildkonst av sådan sort som din kollega hittar på Google och instagramkonton (1 § punkt 5). Den som har upphovsrätt till ett verk kallas för upphovsman.

Din kollega gör upphovsrättsintrång

Den som har upphovsrätt till ett verk har en ensamrätt att förfoga över verket genom att göra flera exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2 §). Genom att lägga ut bilderna på Instagram gör din kollega verken tillgängliga för allmänheten. I den mån din kollega inte har fått samtycke av upphovsmännen att lägga upp bilderna gör hon alltså upphovsrättsintrång (2 §).

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör upphovsrättsintrång kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år (53 §). Din kollega och övriga personer som agerar på samma sätt begår alltså brott som kan generera straff.

Kollegans påstående är fel

För att sammanfatta har alltså din kollega fel i sitt påstående om att upphovsrätten inte gäller på Instagram. Hon gör upphovsrättsintrång genom att lägga upp andras bilder utan deras samtycke och detta är ett brott enligt lagens mening.


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”