Gäller trafikförordningen vid olovlig parkering på privat mark?

Hej. Jag sitter och ska överklaga en p-böter som jag fått. Jag undrar om trafikförordningen gäller på privat mark där ett privatägt företag har hand om parkeringsövervakningen? Det är främst trafikförordningen 3 kap 49 paragrafen jag tänker på? Eller gäller trafikförordningen bara på kommunal mark?

Lawline svarar

Hej.

Tack för din fråga.

Som du har uppmärksammat så gäller olika typer av regler beroende på om parkeringen sker på privat mark, eller om den sker på kommunal mark.

Vid parkeringen på kommunal mark kan, vid felaktig parkering, en felparkeringsavgift utfärdas. Detta regleras i lag om felparkeringsavgift samt förordning om felparkeringsavgift.

I trafikförordningen stadgas i 3 kap 49§ (här) att parkering ska ske på visst sätt. Om detta ej sker, kan en felparkeringsavgift utfärdas. Denna reglering gäller som sagt bara vid parkering på kommunal mark.

I ditt fall, när parkering skett på privat mark, gäller inte trafikförordningen. Om parkering ej skett enligt gällande villkor för tillåten parkering, kan en kontrollavgift utfärdas. Detta sker med stöd i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns således inte någon direkt koppling mellan lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och trafikförordningen.

Så för att återkoppla till din fråga gäller 3 kap 49§ trafikförordningen ej vid olovlig parkering på privat mark. En annan fråga är om 3 kap 49§ trafikförordningen ändock kan få betydelse. Om en tvist rör frågan om parkering skett enligt gällande villkor eller ej. Samt att avtalet inte uttryckligen reglerar en viss fråga, kanske domstolen fyller ut avtalet med tillämpliga bestämmelser i trafikförordningen. Jag vet inte om domstolen hade valt att göra på det sättet men det går att diskutera.  

Således är 3 kap 49§ trafikförordningen ej tillämplig men den kanske ändå kan få betydelse.

Hoppas detta var till hjälp.

Kim ShawRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”