Gäller det tidigare äktenskapsförordet då vi blivit sambor?

FRÅGA
Vi är sambo och undrar om vi måste sinsemellan skriva att våra respektive förmögenheter ska vara enskild egendom? Vi har tidigare varit gifta och hade då äktenskapsförord som täckte detta. Gäller detta trots att vi är skilda?
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Äktenskapsförord gäller för gifta makar, då ni inte längre är gifta faller ni inte längre in under den lagstiftningen och ert tidigare äktenskapsförord är därför inte längre relevant. Då ni numera är sambor faller ni numera in under bestämmelserna i sambolagen.

När ett äktenskap upplöses är huvudregeln att allt som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen, vilket ni kringgick genom ett äktenskapsförord. Skillnaden när ett samboförhållande upphör är att i bodelningen ska endast samboegendom ingå för att sedan delas lika (12-14 §§ sambolagen). Samboegendom består av bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Vad som utgör samboegendom specificeras mer detaljerat i 3-7 §§ sambolagen, se här. Dvs. allt som inte är samboegendom ska inte ingå i en bodelning.

Om ni inte vill följa reglerna i sambolagen kan ni upprätta ett samboavtal då ni själva kan bestämma hur ni vill gå tillväga vid eventuell separation. I detta avtal kan ni exempelvis avtala om vilken egendom som inte ska utgöra samboegendom och därav inte ingå i en bodelning.

Sammanfattningsvis innebär detta att 1. Ert äktenskapsförord gäller inte längre. 2. Ni faller numera in under reglerna i sambolagen. 3. Vill ni inte tillämpa sambolagens regler kan ni skriva ett samboavtal, det gör ni lätt via vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/samboavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85256)