FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente05/12/2018

Gäller testamente till sambo trots att förhållandet upphört?

Vår far har flyttat till ett demensboende och vi går nu igenom hans papper. Det ser ut som att han troligen skrev ett testamente 2008 med sin dåvarande sambo (vi har inte hittat en underskriven version än); "Vi, [...], som sammanlever under äktenskapsliknande former, härigenom såsom vår yttersta vilja och testamente följande. […]" Vår far och hans tidigare sambo separerade för över sex år sedan och har levt på separata adresser utan kontakt sen dess. Är detta testament fortfarande giltigt trots att de inte längre är sambos och inte "sammanlever under äktenskapsliknande former"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente och arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Om en person testamenterat egendom till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testatorns död är testamentet som huvudregel utan verkan (11 kap. 8 § ÄB).

Om det undertecknade formenliga testamentet hittas så föreligger det en presumtion för att det inte är gällande på grund av samboförhållandets upphörande. Testamentet gäller inte längre.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?