Gäller testamente där man ber bröstarvinge att avstå från laglott juridiskt?

Vi har med hjälp av jurist upprättat ett testamente där min makes vilja är att hans barn, vid hans ev frånfälle, ska vänta med att få ut sin laglott tills att även jag, hans fru, avlidit. Som kompensation för denna "väntan" kommer barnen att ärva oss båda när även jag gått bort. Avsikten med testamentet är att jag ska kunna sitta i "orubbat" bo och inte vara tvungen att flytta pga att barnen ska köpas ut ur vårt gemensamma hem.

Gäller detta testamente juridiskt eller bara om min mans barn går med på det frivilligt? Om de redan nu godkänner testamentet, går det att formulera det så att det är juridiskt bindande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i i mitt svar att utgå ifrån att du och din make upprättat ett testamente, där ni ber makens särkullbarn att avstå från att kräva ut sin laglott. Såsom jag förstår din fråga undrar du om testamente gäller mot barnen, eller om dessa måste gå med på det frivilligt. Du undrar också om det är möjligt att genom någon form av avtal redan nu få barnen att tillfälligt avstå från sin laglott.

Testamentet gäller i nuläget inte mot din makes barn, utan dessa måste om ni inte träffar ett avtal gå med på testamente frivilligt vid din makes död

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken (hädanefter ÄB).

Rätten till laglott regleras i lagens 7 kap. Av 7 kap. 3 § ÄB framgår att en bröstarvinge (d.v.s barn) har rätt att påkalla jämkning av testamente för att utfå sin laglott. Detta måste ske inom 6 månader från det att barnet delgavs testamentet, annars förlorar barnet rätten att påkalla jämkning. Laglotten är vidare halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Detta innebär med andra ord att testamentet inte gäller mot barnen, om de inte godkänner det frivilligt. Om de väljer att påkalla jämkning för att få ut sin laglott, kommer de alltså att få det.

Det finns möjlighet för arvlåtare och arvtagare att avtala om arv; men även här finns skydd för laglotten

Regler om arvsavtal finns i 17 kap. ÄB.

17 kap. 2 § ÄB stadgar att ett skriftligt avtal om tillfälligt eller permanent arvsavsägelse (t.ex genom godkännande av testamente), som träffas mellan arvlåtare (d.v.s den som kommer att ge arvet) och arvtagare är giltigt. Även här finns dock speciella skydd för laglotten.

För att en avsägelse av rätten till laglott skall vara giltig, krävs enligt 17 kap. 2 § första stycket andra mening ÄB att bröstarvingen (bröstarvingarna) erhållit skäligt vederlag för avståendet, eller att arvingens make eller avkomlingar erhållit egendom som svarar mot laglotten.

Med andra ord, så är det rättsligt möjligt att i förhand avtala bort rätten till laglott mot bröstarvingarna; i så fall måste ni emellertid ge dem skäligt vederlag (som i princip ungefär torde svara mot laglotten), och då finns det en stor risk att själva poängen med ett sådant avtal (att du ska kunna sitta i orubbat bo) i praktiken går förlorad. Det skall dock sägas att ett sådant avtal är rättsligt bindande - men som sagt måste skäligt vederlag utgå.

Sammanfattning

Testamentet ni upprättat, som ber bröstarvingarna att "vänta" med att få ut sitt arv, är inte gällande mot dem. De kan alltså trots testamentet begära att få ut sin laglott. Vidare är det inte möjligt för en bröstarvinge att genom godkännande av testamente avstå sin laglott, om han inte får skäligt vederlag för detta. Det är alltså möjligt att träffa bindande avtal om att för tillfället avstå arv; men eftersom ett sådant avtal skulle förta själva poängen med ert testamente, framstår det inte heller som helt lyckat.

Det ovan anförda innebär att det inte finns något riktigt bra sätt för dig och din make att förhindra att barnen begär ut sin laglott. Jag beklagar detta.

Om du har fler funderingar, eller om jag missförstått dig, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”