Gäller svenskt testamente utomlands?

2019-02-26 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Jag ska flytta till Spanien och kommer att arbeta där nere under ett par år. Jag har redan skrivit mitt testamente för några år sedan och har nämnt vem som ska få arv när jag dör. Undrar om mitt testamente skulle vara giltigt i Spanien också? Om inte, vad ska jag göra för att få mitt testamente godkänt där?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Numera gäller den EU-rättsliga arvsförordningen angående samordning för utpekande av tillämplig lag vid arv och testamenten. Enligt förordningen ska lagen i det land där den avlidne sist hade sin hemvist tillämpas avseende arvsfrågan (art. 21), vilket inkluderar testamente med mera (se omfattningen i art. 23). Denna huvudregel kan frångås genom att testatorn, det vill säga den som utfärdat ett testamente, i testamentet gjort ett lagval genom att uttryckligen ange vilket lands lag som ska tillämpas (art. 22). Hemvist är inget entydigt begrepp men bör kopplas till vart du anses bosatt, vilket inte heller det alltid har en klar definition. Som huvudregel upphör bosättning i Sverige för den som faktiskt lämnat landet och vars utlandsvistelse antas bli varande minst ett år (se 20 § folkbokföringslagen).

Testamentets giltighet blir således beroende vilken lag som är tillämplig. Ett testamente som uppfyller giltighetskraven för svensk rätt behöver inte nödvändigtvis uppfylla giltighetskraven enligt annat lands lag. Min rekommendation är således att noggrant utreda rättsläget i Spanien samt att göra ett aktivt lagval i ditt testamente om du vill säkerställa att svensk lag ska tillämpas. Observera att förordningen inte måste tillämpas av andra än EU-stater, varför en flytt utanför EU kan föranleda svåröverblickbara verkningar. Det spelar ingen roll vart testamentet förvaras.

För vidare hjälp råder jag dig att kontakta våra jurister här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)