Gäller skuldebrev mellan ett par utan samboavtal?

FRÅGA
Gäller ett skuldebrev emellan parterna även om inget samboavtal är skrivet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuldebrev som avser samboegendom är inte giltigt utan ett samboavtal. Skuldebrevet förlorar sin verkan utan ett samboavtal eftersom samboegendomen annars fördelas lika vid en bodelning. Upprättas ett samboavtal så undantas samboegendomen från en bodelning. Enligt sambolagen är det olagligt att avtala om framtida omfördelningar av tillgångar och därför kan inte samboavtal skrivas utan ett skuldebrev. Syftet samboavtalet har är att fördela ägandet av samboegendomen inte att fördela hur mycket varje part ska få vid en eventuell separation.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93333)