Gäller sambolagen utomlands?

Hej! Jag har köpt bostad i Berlin, Tyskland, och min pojkvän har flyttat in här med mig. Jag undrar om ni vet om sambolagen gäller även här och om jag i så fall borde skriva samboavtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den svenska sambolagen saknar i princip motsvarighet utomlands vilket gör rättsläget problematiskt vad gäller sambor. Sambor kan kanske låta registrera sitt samboförhållande i det nya landet och på så vis erhålla visst rättsskydd men i många länder saknas helt regler om sambor. Hur rättsläget ser ut i Tyskland vågar jag dessvärre inte svara på till hundra procent eftersom det faller utanför mitt kompetensområde. Jag har dock gjort lite efterforskningar och funnit att det i Tyskland inte finns någon motsvarighet till den svenska sambolagen. Vad gäller din köpa lägenhet som din pojkvän har flyttat in i behöver du inte vara orolig för att lägenheten ska tillfalla även honom. Om jag har uppfattat det tyska rättssystemet korrekt står du som ensam köpare nedtecknad i en så kallad "Grundbuch". Det betyder att lägenheten endast tillhör dig oavsett om förvärvet av bostaden var införskaffad för gemensam permanentbostad till er båda.

Jag vill också nämna att ni själva kan avtala om vilket lands lag som ska bli tillämplig i enlighet med 3 § i lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Där stadgas att ni kan välja på era hemvist- och medborgarskapsländers lagar. Om ett sådant lagvalsavtal inte ingås eller tidigare har ingåtts avgörs tillämplig lag enligt 4 § LIMF.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning