Gäller sambolagen om man inte är skriven på samma adress?

FRÅGA
Hej min nya kille flyttade in hos mig för tre år sedan. Han står inte skriven på adressen.Jag har köpt en del möbler under tiden. Kan de ses som gemensamma vid en separation? Jag har ensam bekostat dessa. Oftast genom Lån.Gäller sambolagen när han inte är skriven på adressen?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum och antaganden
Vi kommer att utgå från Sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Jag kommer att anta att ni inte har skrivit något samboavtal, då det skulle göra att ni själva bestämmer över situationen och att sambolagen inte gäller.

Gäller sambolagen när man inte är skriven på samma adress?
Sambolagen definierar vad som räknas som sambos rent juridiskt. Ni skall ha stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande, alltså ett kärleksförhållande, och haft ett gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Vad som menas med stadigvarande bott tillsammans varierar lite från fall till fall men man brukar som utgångspunkt säga att man skall ha bott tillsammans i minst 6 månader men det kan påverkas om man t.ex. har en annan bostad under tiden och hur denna utnyttjas samt om man har haft gemensamma konton eller inte osv.

Du skriver att ni bott ihop i tre år och jag kommer därför att utgå från att ni räknas som sambos enligt sambolagen.

Gemensamt bohag
Vid en separation mellan sambos skall samboegendomen delas lika mellan parterna om bodelning begärs (8 § Sambolagen). Som samboegendom räknas ert bohag, bland annat möbler, om det har införskaffats under tiden ni bott ihop och varit menat för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Då du köpt möblerna till ert gemensamma hem medan ni har varit sambos kommer möblerna att räknas som gemensam egendom även om det är du som har betalat för dem.

Samboavtal gör undantag från sambolagen
Du skriver att ni bott ihop i tre år men inte att ni har separerat än som jag förstår det. Om du vill försäkra dig om att möblerna inte hamnar under gemensamt bohag vid en separation kan ni alltid skriva ett samboavtal nu. Ett samboavtal gäller nämligen oavsett när det skrevs under samboförhållandet, det skall dock vara skriftligt och undertecknad av er båda (9 § Sambolagen).

Sammanfattning
Även om din sambo inte är skriven på din adress räknas ni som sambos enligt Sambolagens definition. Därmed kommer era möbler räknas som gemensam egendom även om det är du som har betalat för dem. Lösningen för om du vill försäkra dig om att de inte ingår i en bodelning vid en eventuell separation är att skapa ett samboavtal.

Jag skulle rekommendera er att titta på Lawlines egna samboavtal som enkelt och till ett fast pris går att upprätta genom vår avtalstjänst: https://lawline.avtalsrobot.se/

Hoppas detta besvarar er fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91094)