Gäller sambolagen när två personer flyttar ihop igen efter en skilsmässa?

FRÅGA
Min exfru har redan en villa när vi gifte oss och jag flyttade in till henne. Vi bodde tillsammans där i många år. Hon och jag skildes och hon behåller huset och hon gav mig pengar istället. Nu är vi bra igen och jag flyttar tillbaka till henne och bor hos henne i samma villa där jag bodde tidigare. Eftersom vi båda är skilda och bor tillsammans igen, gäller sambolagen denna gången? Kan hon fortfarande kräva pengar hon redan gav mig när vi skildes? Vad händer om hon dör först?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i sambolagen (SamboL), äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Gäller sambolagen?

Ja, sambolagen gäller enligt 1 § SamboL. Ett äktenskap upphör enligt 1 kap. 5 § ÄktB i samband med skilsmässan. Juridiskt sett är du och din exfru därför sambor.

Kan din sambo kräva tillbaka pengarna som hon gav dig i samband med skilsmässan?

Nej, den egendom som tilldelas makarna under skilsmässan blir enligt 9 kap. 1 § ÄktB respektive makes privata egendom. Detta innebär att pengarna tillhör dig med full äganderätt. På samma sätt tillhör huset din sambo med full äganderätt.

Vad händer om din sambo avlider först?

Om din sambo avlider så upphör samborelationen enligt 2 § SamboL. Detta innebär att du har rätt att få hälften av all befintlig samboegendom i enlighet med 8 § SamboL. Samboegendom är sådan egendom som har införskaffats för sambornas gemensamma bruk, se 3 § SamboL. I praktiken innebär det att du har rätt till hälften av den egendom som du och din sambo har köpt för gemensamt bruk efter den tidpunkt då ni flyttade ihop igen. Sambor ärver däremot inte varandra. Om din sambo avlider före dig så kommer huset därför enligt 2 kap. ÄB att tillfalla hennes släkt som arv.

Sammanfattningsvis

1. Sambolagen gäller.

2. Din sambo kan inte kräva tillbaka de pengar som hon gav dig vid skilsmässan.

3. Om din sambo dör så kommer hennes släktingar att ärva huset. Om du och din sambo istället vill ärva varandra måste ni upprätta ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll