FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt12/01/2019

Gäller sambolagen när jag hyr ut mitt rum till inneboende?

Jag har en inneboende som har skulder lever på socialbidrag. Vi har skrivit inneboende kontrakt, 3 månader uppsägning. Han äger inga möbler i min lägenhet. En tanke är om han har möjlighet att hävda att vi är sambos vid ev en osämja och ska ha del av mina möbler jag köpt när han flyttat in. Min bostadsrätt är köpt långt innan han flyttade in.Måste jag gardera mig med något mer.

Med vänlig hälsning, JR

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Min förståelse av situationen
Som jag förstår situationen så hyr han en ett rum hos dig och har ett kontrakt med 3 månaders uppsägningstid. Du undrar därför om han på något sätt kan få förmåner som kommer med att vara sambos.

Sambolagen
Sambolagen är endast tillämplig på två personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, 1§ sambolagen. Det behöver därför vara aktuellt med ett äktenskapsliknande förhållande för att förmåner enligt sambolagen ska bli aktuellt. Det vill säga, om ni är tillsammans eller om ni har någon sorts av stadigvarande romantiskt förhållande.

Ditt fall
Eftersom det endast förefaller vara ett hyresförhållande där du hyr ut ett rum till honom kan inte sambolagen vara tillämplig på erat förhållande. Svaret på din fråga blir därför att han inte har någon chans att göra anspråk på dina möbler eller din lägenheter eller dina saker. Du behöver därför inte gardera dig på så vis. Istället gäller reglerna i hyresavtalet samt jordabalkens 12kap (det så kallades hyreslagen).

allt gott!

Binh TranRådgivare