Gäller sambolagen för förvärvad bostad och bohag innan sambolagen fanns?

FRÅGA
Hej,Gäller sambolagen även för hus köpta 1974? Min mor står som ägare av hela huset men det köptes för gemensamt boende?Nu har min mor avlidit och sambon vill inte ha huset, måste sambon göra bodelning eller räknas huset som enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gäller sambolagen även för hus köpta 1974? Min mor står som ägare av hela huset men det köptes för gemensamt boende?

Det spelar egentligen ingen roll att huset förvärvades 1974 för att Sambolagen ska vara tillämplig. Vid denna tidpunkt fanns det en lag som hette lagen om sambors gemensamma hem (1973:651) som inte finns längre. Dock tillämpas bara den gamla lagen om samboförhållandet upphört under den tiden då dåvarande lag gällde. Eftersom lagen inte finns längre och är ersatt av sambolagen så är det sambolagen som ska tillämpas även fast huset förvärvades 1974. Går det att konstatera att huset förvärvades för gemensamt bruk år 1974, så ska huset räknas som samboegendom enligt sambolagen mening (se 3 § SamboL)

Vad innebär rekvesitet att man införskaffat något för gemensamt bruk?

Det innebär att sånt som man ägde innan man träffades, eller egendom som man införskaffade innan man flyttade ihop, kan aldrig vara samboegendom. Utan bara sådant man köper med tanke på samboförhållandet, att det ska delas gemensamt, kan vara samboegendom. Allt annat är inte det.

Nu har min mor avlidit och sambon vill inte ha huset, måste sambon göra bodelning eller räknas huset som enskild egendom?

För att en bodelning ska ske, så måste någon av sambons begära det (8 § 1 st SamboL). En sådan begäran måste, om samboförhållandet upphör genom att ena sambon avlider, framställas senast vid bouppteckningens förrättande. I en bodelning är det endast samboegendom som skall ingå. Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom. Även om endast ena sambon betalat för bostaden eller bohaget och ensam blivit ägare utgör det samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. Äganderätten spelar ingen roll i ett sådant här sammanhang. Det innebär att den efterlevande sambon har rätt till halva värdet av fastigheten även fast din mor står som ägare på hela. Enda möjligheten som sambon inte skulle få rätt till fastigheten är om det finns ett testamente eller ett gåvobrev som säger att huset ska vara din mors enskilda egendom och det finns ett samboavtal som säger att huset inte ska ingå i en bodelning. I sådant fall ska bostaden inte vara betraktad som samboegendom, dock verkar det inte finnas något sådant här.

Enligt 18 § sambolagen är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Det därför sombon som bestämmer om denne vill göra en bodelning eller ej. Du som arvinge till din mor kan därmed inte kunna påverka med stöd av lag vad den efterlevande sambon vill göra.

Den sambo som överlever den andra kan därför överväga om det är förmånligare att begära bodelning eller inte. Om den efterlevande sambon har mindre samboegendom än den avlidne och efter en bodelning enligt sambolagens regler får överta samboegendom från den avlidne parten, kommer ju den efterlevande sambon tjäna på att begära bodelning av samboegendomen.

Om ingen bodelning förättas, kommer den avlidne sambons arvingar, dvs ni, ärva den samboegendom som din mor ägde och den efterlevande sambon behåller den samboegendom som denne äger.

Sammanfattningsvis så är det helt upp till sambon hur denne vill göra. Är det som du säger att sambon inte vill ha huset så kan denne strunta i att begära bodelning och uppdelningen av samboegendomen kommer ske utifrån äganderättsförhållandena. Dvs då kommer sambon ta det som är sitt och din mors kvarlåtenskap kommer att gå till er. Begär sambon bodelning kan det innebära att ni kommer få ett mindre arv om det är så att den efterlevande sambon inte har lika mycket tillgångar som er mor hade.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98659)