Gäller sambolagen även när en förälder är delägare till lägenheten?

FRÅGA
hej, Jag har precis köpt 1/3 av en bostadsrätt tillsammans med min son och hans flickvän. De har också ett barn tillsammans. Bostaden är köpt för att dom tre ska bo där. Jag själv kommer inte bo där. Jag har gjort detta för att hjälpa dem med ett boende. Vad händer om dom skulle separera efter ett tag? Har dom då rätt till halva lägenheten var enligt sambolagen? dvs kan jag förlora min andel i bostadsrätten om dom separerar eftersom jag aldrig bott där? Jag står med som 1/3 delägare på köpekontraktet, och jag är med som medfinansiär på lånen. Jag har gått in en med en betydligt större andel kontant än vad de har, och jag kommer förmodligen betala snabbare på min andel. Min son är det enda barn jag har och jag lever ensam.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du undrar om en eventuell bodelning också kommer omfatta din andel av bostadsrätten. Till att börja med kan vi titta på vad som händer när sambor separerar.

Bodelning i samboförhållande

När ett samboförhållande upphör genom att samborna flyttar isär har endera sambo rätt att begära bodelning (8 § sambolagen, SamboL). I en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna. Som samboegendom räknas bl a sambornas gemensamma bostad om den förvärvats för gemensam användning (3-5 §§ SamboL).

Vad händer med din andel?

I bodelningen ingår bara den samboegendom som tillhör samborna. Bodelningen sker alltså med hänsyn till vad varje sambo äger, och kan aldrig omfatta egendom som ägs av en utomstående (då sådan egendom ju inte är samboegendom).

Med andra ord kommer endast de andelar som din son och hans sambo äger att ingå i bodelningen. Den resterande andelen tillhör ju dig och ingår inte i bodelningen.

Det faktum att du äger en andel av bostadsrätten kan däremot komma att påverka lottläggningen, på så sätt att det är mer sannolikt att din son får lägenheten på sin lott vid en bodelning (se 16 § SamboL).

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll