Gäller sambolagen?

FRÅGA
hej, har en konstig fråga. min mor och far är skilda sedan 1997. sedan några år tilbaka flyttade mamma in igen till att hjälpa pappa som e demens. när han dör gäller då sambolagen? han köpte ut hennes andel 1997 och övertog de lån som var. Pappa har dessutom ett barn sedan tidigare och även mamma. och så 3 barn gemensamt. delas då allt i 4 delar ? tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse.

Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Något annat som kan tala för ett parförhållande är om ni utåt sett (inför vänner, släktingar m.fl.) uppfattas som ett par.

Med gemensamt hushåll menas att sambor delar bostad och har ett samarbete i vardagliga göromål samt har en viss ekonomisk gemenskap, eller i alla fall ett ekonomiskt samarbete.

Din mamma flyttade in i syfte att hjälpa din pappa som har demens. Det tycks sålunda saknas ett typiskt parförhållande som krävs i sambolagens mening, men med tanke på att dina föräldrar tidigare varit gifta och har barn tillsammans är det inte alldeles klart att sambolagen inte ska komma ifråga. En helhetsbedömning måste göras. Om det är oklart om ett samboförhållande föreligger, ligger bevisbördan på den som påstår att ett samboförhållande finns. I din situation kan det vara en god idé att upprätta ett testamente så att det råder större klarhet när föräldrarna avlider, särskilt om ena föräldern vill ärva efter den andra. Ett korrekt testamente kan du snabbt och prisvärt upprätta här: http://lawline.se/avtal/testamente.

Vid ett arvskifte kommer pappans arv att delas lika mellan barnen, det vill säga delas fyra delar. Detta gäller så länge det inte finns ett testamente som föreskriver annat.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86931)