Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?

Hejsan, jag har en fråga angående nya tobakslagen och förbudet samt vad som gäller. Mina vänner är intresserade av att starta en förening för underhållning, där man till exempel kan komma och spela bordsspel, kort eller titta TV(Sport). I lokalen kommer det även kunna serveras dricka, snacks samt vattenpipor, men endast till föreningens medlemmar och ej till allmänheten. Då är min fråga, strider dem mot den nya lagen ifall vattenpipor servas trots att lokalen har en ventilation? Kan man då servera vattenpipor? Ifall inte, kan man då skapa ett rökrum som motsvarar 25-30% av lokalens totala utrymme samt att rummet är placerat på sådant sätt att man inte måste passera igenom rummet? eller behöver man särskilda tillstånd för att få skapa ett sådant rökrum eller måste man endast följa de två riktlinjerna gällande rummet storlek samt placering?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar regelverket i tobakslagen. Jag kommer först att beskriva kortfattat vad som är förbjudet enligt tobakslagen samt vilka undantag från förbudet som föreligger. Jag kommer därefter att besvara frågan om servering till föreningsmedlemmar och frågan om servering i rökrum.

Vad gäller enligt tobakslagen?

Enligt 6 kap. 2 § tobakslagen är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Med serveringsställen avses ställen där det förekommer servering av mat eller dryck och där förhållandena medger förtäring (prop. 2003/04:65 s. 28). I och med att föreningen du nämner kommer att servera dricka och snacks är det klart att föreningens verksamhet utgör ett serveringsställe och rökningsförbudet är därför tillämpligt.

I 6 kap. 6 § tobakslagen finns dock ett undantag från rökningsförbudet i restauranger och andra serveringsställen. Rökningsförbudet undantas om följande krav efterföljs:

Rökningen ska ske i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Det separata rummet får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummet ska vara beläget så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummet när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.

Rökrummens yta bör inte överstiga 25 procent av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna har tillträde. Rökrummen bör dock inte heller vara alltför små. (prop. 2003/04:65 s. 23).

Vad gäller i dina vänners fall?

Angående din fråga om servering till föreningsmedlemmar ska följande uttalande om rökförbudet av Regeringen beaktas: "Förbudet träffar (…) sådana restauranger och serveringsställen som abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap." (se prop. 2003/04:65 s. 28). Med andra ord spelar det ingen roll om dina vänner säkerställer att enbart föreningens medlemmar serveras i lokalen. De har ändå en plikt att följa rökförbudet enligt 6 kap. 2 § tobakslagen.

I fråga om rökrummet har dina vänner en möjlighet att träffas av undantaget till rökförbudet om rökrummet överensstämmer med de ställda kraven (se ovan punktlista utifrån 6 kap. 6 § tobakslagen). Som direkt svar på din fråga kan de alltså ordna ett rökrum som täcker 25 procent av serveringsställets yta så länge alla andra krav är uppfyllda.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”