Gäller preskriptionstid på byggnad av kulturhistoriskt värde?

Ovetande, köpte jag ett radhus 2006 som har "kulturhistoriskt värde". Ytterdörren var vitmålad, som jag nu fått information om att det inte är tillåtet. Den ska vara svartbrun. Det var dock originaldörren.

Jag bytte dörr 2016. Också vit men aningen annorlunda utseende. Gjorde bytet i samband med ändring av fasad, utan bygglov. Har nu blivit anmäld och sökt bygglov i efterhand. Bygglovet kommer gå igenom om jag ändrar dörren till den ursprungliga, med ursprunglig färg. Detta är omöjligt. Även om jag hade haft dörren kvar, är färgen fel sedan 2005 då den målades om av förre ägaren. Färgen är tydligen viktig i detta kulturhistoriska område.

Min fråga är; gäller preskriptionstiden på 10 år även i detta fallet?

Mycket mycket tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du funderar på regleras framförallt i plan och bygglagen (PBL). Eftersom byggnadsnämnden har krävt att du måste återställa dörren för att få bygglov så är det med största sannolikt så att byggnadens kulturhistoriska värde regleras i en detaljplan. En detaljplan kan inte preskriberas, utan den gäller tills kommunen väljer att upphäva eller ändra den). Detta är en del av vad som juridiskt kallas för det kommunala planmonopolet. En första åtgärd här är att du kan börja med att se huruvida det verkligen finns stöd i detaljplanen för kommunens beslut om att villkora bygglovet med dörren. Är så fallet så är det enda du kan göra att höra av dig till kommunen och berättar att du vill att de ska ändra detaljplanen. Vill kommunen inte göra det så finns det i ditt fall inte så mycket att göra (det finns vissa möjligheter att pröva lagligheten av kommunens beslut om de väljer att inte ändra den men det är inte aktuellt här). Kommunen har bara en skyldighet att anta detaljplaner, det finns ingenting som berättar när kommunen behöver anta detaljplan, eller ändra dem.

Alltså: preskriptionstid gäller inte om det är så att det kulturhistoriska värdet regleras i en detaljplan, vilket den förmodligen gör.

Observera dock att det inte är säkert att byggnaden skyddas av detaljplan, den kan också vara skyddad som ett enskilt byggnadsminne eller kulturreservat – med detta är mer sällsynt. Jag hoppas att jag har svarat på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo