Gäller muntligt umgängesavtal?

2019-03-23 i Barnrätt
FRÅGA
Måste det finnas ett skriftligt umgängesavtal för att man ska göra sig skyldig till umgängessabotage, eller gäller ett muntligt avtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det umgängesavtalet du nämner är slutet mellan föräldrarna, utan inblandning från myndighet.

Ett avtal om umgänge för den förälder barnet inte bor ihop med kan träffas mellan föräldrarna om någon av föräldrarna eller både föräldrarna är vårdnadshavare. För att avtalet ska vara giltigt krävs dels att det ska vara skriftligt och dels att det ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 15a§ 3 stycket Föräldrabalken). Är avtalet inte skriftligt eller godkänns det inte av socialnämnden gäller det alltså inte. Ett muntligt avtal uppfyller inte kravet på skriftlighet och är därför inte giltigt.

För att kunna sabotera ett avtalat umgänge krävs ett giltigt umgängesavtal. Eftersom det inte finns något giltigt umgängesavtal i fallet du beskriver, finns det inte något avtal att sabotera. Som svar på din fråga, krävs det alltså ett skriftligt umgängesavtal för att man ska kunna göra sig skyldig till umgängessabotage.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77230)